Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Taxshift 2019 – Fiscale gevolgen

By 27 december 2018juli 10th, 2019No Comments

Op 1 januari 2019 zal het laatste luik van de taxshift voor werknemers in werking treden.

  • Belastingvrije som

Elke belastingplichtige geniet van een belastingvrije som waardoor een deel van zijn belastbare inkomsten vrijgesteld zijn van belastingen.

Momenteel is het bedrag van de belastingvrije som afhankelijk van het belastbaar inkomen.

Vanaf 2019 (aanslagjaar 2020) zal er nog maar 1 bedrag bestaan dat geldig is voor alle belastingplichtigen, namelijk 4.785 euro (niet-geïndexeerd bedrag).

  • Tariefschijf 40%

De Belgische personenbelasting is progressief. Concreet betekent dit dat de belastingpercentages stijgen per inkomensschijf.

De bovengrens van de tariefschijf van 40% wordt vanaf 2019 (aanslagjaar 2020) opgetrokken naar 14.330 euro (niet-geïndexeerd bedragen).

Aanslagjaar 2019Aanslagjaar 2020
25%Inkomensschijf van 0,01 – 8.120 euroInkomensschijf van 0,01 – 8.120 euro
40%Inkomensschijf van 8.120 –13.940  euroInkomensschijf van 8.120 –14.330  euro
45%Inkomensschijf van 13.940 – 24.800 euroInkomensschijf van 14.330 – 24.800 euro
50%Inkomensschijf boven 24.800 euroInkomensschijf boven 24.800 euro

De wijzigingen aan de belastingvrije som en de tariefschijf van 40% zullen ook doorwerken bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2019.

  • Fiscale werkbonus

Werknemers met een laag inkomen kunnen een vermindering van hun socialezekerheidsbijdragen genieten (sociale werkbonus). De fiscale werkbonus is de tegenhanger van de sociale werkbonus. De werknemers die in aanmerking komen voor de sociale werkbonus geniet ook een belastingvermindering (fiscale werkbonus).

De fiscale werkbonus is gelijk aan een percentage van de daadwerkelijk verleende sociale werkbonus.

Vanaf 2019 wordt de fiscale werkbonus opgetrokken van 28,03% naar 33,14%. Het maximumbedrag wordt optrokken van 420 euro naar 500 euro per jaar (niet-geïndexeerde bedragen).

 

Bron: Programmawet 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015; Wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht, BS 30 december 2015.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.