Skip to main content
Sociaal-Juridisch

VAA kosteloze terbeschikkingstelling van een woning – index KI 2020

By 27 januari 2020januari 29th, 2021No Comments

In het geval een werkgever een woning ter beschikking stelt aan een werknemer of bedrijfsleider moet het belastbaar voordeel berekend moet worden volgens onderstaande formules:

Gebouwde onroerende goederen of gedeelten ervan100/60 x geïndexeerde KI x 2
Gemeubelde gebouwde onroerende goederen of gedeelten ervan100/60 x geïndexeerde KI x 5/3 x 2
Ongebouwde onroerende goederen of gedeelten ervan  100/90 x geïndexeerde KI

In de formule wordt rekening gehouden met het geïndexeerde kadastraal inkomen (KI). De indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen voor 2020 bedraagt 1,8230.

(KI) x (1,8230) = geïndexeerd KI, af te ronden naar de hogere of lagere euro naargelang het cijfer van de centiemen al dan niet 50 bereikt.

 

Bron: Circulaire 2020/C/18 betreffende de indexering van het kadastraal inkomen van 22.01.2020; KB van 7 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen, BS 27 december 2018; Circulaire 2018/C/57 van 15.05.2018. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.