Skip to main content
Sociaal-Juridisch

VAA kosteloze terbeschikkingstelling van een woning – index KI 2023

By 30 januari 2023No Comments

In het geval een werkgever een woning ter beschikking stelt aan een werknemer of bedrijfsleider moet het belastbaar voordeel (fiscaal) berekend moet worden volgens onderstaande formules:

Gebouwde onroerende goederen of gedeelten ervan100/60 x geïndexeerde KI x 2
Gemeubelde gebouwde onroerende goederen of gedeelten ervan100/60 x geïndexeerde KI x 5/3 x 2
Ongebouwde onroerende goederen of gedeelten ervan  100/90 x geïndexeerde KI

In de formule wordt rekening gehouden met het geïndexeerde kadastraal inkomen (KI). De indexeringscoëfficiënt van het kadastraal inkomen voor inkomstenjaar 2023 bedraagt 2,0915.

(KI) x (2,0915 = geïndexeerd KI, af te ronden naar de hogere of lagere euro naargelang het cijfer van de centiemen al dan niet 50 bereikt.

Voor de RSZ wordt dit beschouwd als een voordeel in natura onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen. Er wordt daarbij niet voorzien in een forfaitaire raming (behalve voor de conciërge)  zodat de reële huurwaarde van de woonst in aanmerking genomen moet worden.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.