Skip to main content
Sociaal-Juridisch

VDAB-stages in het kader van het dienstenchequesysteem in Vlaanderen?

By 29 april 2022No Comments

De Vlaamse Regering wil VDAB-stages, waaronder de individuele beroepsopleiding (IBO)*, mogelijk maken binnen het dienstenchequesysteem. De ministerraad heeft hieromtrent een voorontwerp van wijzigingsdecreet goedgekeurd op 11/03/2022.

Volgens de algemene toelichting in het voorontwerp ondervindt de dienstenchequesector al meerdere jaren problemen met betrekking tot de instroom en retentie van werknemers. Dit heeft te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, samen met de vaststelling dat potentiële werknemers over onvoldoende (generieke) skills beschikken om aan de slag te gaan als dienstenchequewerknemer. De dienstenchequejob vergt immers verschillende competenties.

Men wil de regelgeving rond dienstencheques wijzigingen om het mogelijk te maken dat VDAB-stages, waaronder de individuele beroepsopleiding (IBO), ook praktisch georganiseerd kunnen worden binnen het dienstenchequesysteem met het oog op duurzame tewerkstelling in de sector. Met deze wijziging wordt de begeleiding van een werkzoekende in het kader van VDAB-stages ook gezien als een activiteit die wordt beschouwd als een buurtwerk-of dienst. Maar deze activiteit moet wel steeds verbonden zijn aan het uitoefenen van activiteiten die betrekking hebben op thuishulp van huishoudelijke aard. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling dat een dienstencheque-onderneming activiteiten gaat uitoefen die louter gericht zijn op het begeleiden van werkzoekenden(als aparte activiteit).

Dit moet de opleidingsmogelijkheden voor de sector uitbreiden en komt tegemoet aan de ambitie uit het Vlaams Regeerakkoord.

Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.

 De vakbonden verzetten zich echter tegen dit voorstel en geven voorrang aan het reeds bestaande coachingsysteem voor nieuwe werknemers (in het kader van een arbeidsovereenkomst) binnen de sector via het sectorale vormingsfonds. De vakbonden willen dat de Vlaamse regering haar voorstel terug intrekt en vragen dat de Vlaamse regering het bestaande coachingsproject mee ondersteunt en faciliteert.

 

* IBO of Individuele Beroepsopleiding is een opleiding waarbij een werkzoekende op de werkvloer training en begeleiding krijgt van de werkgever. De werkzoekende krijgt bovenop zijn uitkering een IBO-premie van de VDAB en de werkgever moet een maandelijkse kostprijs betalen aan de VDAB. 

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten.  De regeling kan dus nog wijzigen en is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: ACV, Persbericht van 21/03/2022 “Vakbonden zeggen neen tegen VDAB-stages in dienstenchequesector”; https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.