Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlenging vaccinatieverlof in aantocht? – update

By 21 november 2022No Comments

Ondertussen is de herfstcampagne voor de boosterprik tegen het coronavirus uit de startblokken geschoten en hebben een heleboel mensen reeds een uitnodiging ontvangen.

In het kader van de voorgaande campagne voor de vaccinatie tegen het coronavirus werd er een regeling van klein verlet ingevoerd voor werknemers om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus.  Deze regeling liep echter af op 30/06/2022. 

De invoering van dit vaccinatieverlof had tot doel werknemers, onder bepaalde voorwaarden, het recht te geven op een bezoldigde afwezigheid gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie. Daarnaast werd er ook voorzien in een uitbreiding van het recht op klein verlet voor werknemers die hun minderjarige kinderen of personen met een handicap of onder voogdij naar een vaccinatieplaats.

Minister Dermagne heeft ondertussen de intentie geuit om dit vaccinatieverlof te verlengen en dit zou op de agenda staan voor de ministerraad van 30/09/2022. De ministerraad heeft op 30/09/2022 een ontwerp van wet goedgekeurd dat voorziet in de herinvoering van het vaccinatieverlof voor de periode 01/10/2022 – 31/12/2022:

  • Het recht op een bezoldigde afwezigheid gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie;
  • Het recht op een bezoldigde afwezigheid oor de de tijd die nodig is voor situaties waarin werknemers  hun minderjarige kinderen of personen met een handicap of onder voogdij naar een vaccinatieplaats begeleiden.

Om gerechtigd te zijn op het loon moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen en een bewijs kunnen voorleggen op verzoek van de werkgever.

De werkgever mag de informatie die hij aldus verkrijgt enkel gebruiken met het oog op de organisatie van het werk en het verzorgen van een correcte loonadministratie.
Het is de werkgever niet toegestaan om onder welke vorm dan ook een kopie van de afspraakbevestiging te nemen of de informatie die ze bevat manueel over te schrijven, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak. Het is de werkgever enkel toegestaan om de afwezigheid van de werknemer te registreren als klein verlet. Het is de werkgever niet toegestaan om de reden
van het klein verlet te registreren en/of te registreren dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.

Voor personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt werd de regeling rond dienstvrijstelling reeds opnieuw ingevoerd voor de periode van 01/09/2022 – 31/12/2022.

Inwerkingtreding 

De wet van 15/11/2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 (1) werd op 21/11/2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt retroactief in werking op 01/10/2022. 

 

Bron: Ministerraad van 9 september 2022 ‘Ontwerp van vaccinatie COVID-19 voor federale ambtenaren’; Diverse mediaberichten. Wet van 15/11/2022 houdende herinvoering van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19 (1), BS 21 november 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.