Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Waalse dienstencheques – Deadline indienen jaarlijks overzicht gemiddelde arbeidsduur nadert!

By 26 februari 2024No Comments

Algemeen

Voor erkende ondernemingen (vanaf het 4e kalenderjaar volgend op het jaar waarin de erkenning werd verleend) moet de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd die is overeengekomen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques en die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid die gevestigd is in het Waalse Gewest van de erkende onderneming, minstens negentien uur bedragen.

De gemiddelde wekelijkse arbeidstijd van de onderneming wordt berekend op basis van het gemiddelde van elk kwartaal van het jaar waarin de werknemer is tewerkgesteld. De hoogste wekelijkse arbeidstijd in elk betrokken kwartaal wordt in aanmerking genomen.

De contractuele arbeidsduur omvat de perioden van opschorting van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor dienstencheques.

Opgelet: Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de overuren of de bijkomende uren voorzien via een bijlage van bepaalde duur bij de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Werknemers van wie de arbeidsovereenkomst gedurende ten minste 100 kalenderdagen is geschorst wegens arbeidsongeschiktheid tijdens het jaar worden  niet in aanmerking genomen.

Controlemechanisme

Jaarlijks, in de loop van de maand februari, moet de betrokken erkende onderneming een overzicht van de gemiddelde arbeidsduur van de betrokken werknemers voor elk kwartaal van het voorafgaande jaar overgemaakt moeten worden aan de Waalse administratie.

Concreet moet er uiterlijk eind februari 2024 een overzicht bezorgd worden over het jaar 2023.

Dit overzicht bevat de lijst van de werknemers die met een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques zijn tewerkgesteld met:

  • hun naam en voornaam;
  • INSZ nummer of bisnummer;
  • het aantal in aanmerking komende uren dat elk kwartaal is gepresteerd

Indien de erkende onderneming gebruik maakt van een “erkend sociaal secretariaat” wordt deze opgave door hen gecertificeerd.

Contactgegevens:  emploideproximite@spw.wallonie.be

De Waalse administratie zal deze gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor controledoeleinden, met inbegrip van het beheer van eventuele daarmee verband houdende geschillen, met een maximale bewaringstermijn die niet langer mag zijn dan 31 december van het jaar waarin de verjaringstermijn van de acties en, in voorkomend geval, de volledige betaling van alle daarmee verband houdende bedragen, alsmede de definitieve beëindiging van de desbetreffende administratieve en gerechtelijke procedures en beroepen, hebben plaatsgevonden.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.