Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Wijzigingen inzake tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking

By 2 februari 2023No Comments

De ministerraad heeft het voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne in een tweede lezing goedgekeurd dat een aantal wijzigingen omtrent het recht op onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet, de thematische verloven en de loopbaanonderbreking doorvoert.

Dit betreft dus geen wijziging op het vlak van het recht op afwezigheid, dat sinds 1/9/2012 geregeld wordt door de CAO nr. 103. Hier verandert er niets aan, zodat er in bepaalde situaties vanaf 1/2/2023 een discrepantie zal ontstaan tussen het recht op uitkeringen en het recht op afwezigheid.

Wijziging tijdskrediet motief zorg kind

Voor het recht op onderbrekingsuitkeringen bij opname van een voltijds tijdskrediet met het motief zorg kind, moet vanaf 1/2/2023 de periode waarvoor de schorsing of verlenging aangevraagd wordt, plaatsvinden vóór het tijdstip waarop het kind 5 jaar wordt. 

Bij opname van het tijdskrediet halftijds of 1/5 wijzigt er niets en blijft de leeftijd van het kind vastgesteld op 8 jaar.

De maximumperiode voor opname van tijdskrediet zorg kind zal verminderd worden tot 48 maanden, en dit ongeacht welke opnamevorm (voltijds, halftijds, 1/5).

De maximumperiode van recht en uitkeringen blijft 51 maanden voor de andere zorgmotieven en 36 maanden voor het motief opleiding.

 

Recht op verlof

Recht op uitkeringen

 Tijdskrediet met met motief “zorgen voor 

 zijn kind”

51 maanden

48 maanden

  Tijdskrediet met andere zorgmotieven

51 maanden

51 maanden

  Tijdskrediet met motief opleiding

36 maanden

36 maanden

Optrekking van de anciënniteitsvoorwaarde

Werknemers die tijdskrediet willen opnemen met het motief zorg kind zullen vanaf 1/6/2023 een anciënniteit van 36 maanden dienen aan te tonen bij de werkgever. Daar waar het recht om afwezig te zijn in het kader van tijdskrediet nog steeds mogelijk is met een anciënniteit van 24 maanden.

Voor werknemers die het tijdskrediet opnemen na uitputting van het recht op ouderschapsverlof, geldt voormelde voorwaarde evenwel niet.

Wijziging tewerkstellingsvoorwaarde voltijds en halftijds tijdskrediet met motief

Ook de tewerkstellingsvoorwaarde bij opname van een gemotiveerd voltijds of halftijds tijdskrediet (de landingsbaan uitgezonderd) wordt verstrengd vanaf 1/2/2023.

Zo moeten de werknemers die voltijds tijdskrediet mét uitkering aanvragen gedurende:

  • de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag voltijds tewerkgesteld zijn geweest; of
  • de 24 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag deeltijds tewerkgesteld zijn geweest.

De werknemers die halftijds tijdskrediet mét uitkering aanvragen moeten gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag voltijds tewerkgesteld zijn geweest.

Dit terwijl de werknemer nog steeds het recht heeft om afwezig te zijn middels een gemotiveerd een voltijds tijdskrediet ongeacht het arbeidsregime waarin hij tewerkgesteld is, of halftijds wanneer hij minstens 3/4 van een voltijdse betrekking effectief tewerkgesteld is geweest.

De neutralisaties en gelijkstellingen die volgen uit CAO nr. 103 blijven wel overeind.

De tewerkstellingsvoorwaarde voor het 1/5 tijdskrediet en de landingsbanen blijft ongewijzigd.

Recht op verlof (bij zijn werkgever)Recht op uitkeringen

Voltijds tijdskrediet

Geen tewerkstellingsvoorwaarde

 Voltijds in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving  of deeltijds in de 24 maanden voor de schriftelijke kennisgeving

Halftijds tijdskrediet

Minstens 3/4 van een voltijdse tewerkstelling in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving

Voltijds in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving

1/5 tijdskredietVoltijds in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving

Voltijds in de 12 maanden voor de schriftelijke kennisgeving

 

 

 

 

 

 

Afschaffing hogere uitkeringen bij tijdskrediet met motief of thematisch verlof

Thans krijgen werknemers die enerzijds een voltijds of halftijds tijdskrediet opnemen met een motief en minstens 5 jaar verbonden zijn met een arbeidsovereenkomst met dezelfde werkgever, of anderzijds een deeltijds thematisch verlof opnemen en de leeftijd van 50 jaar bereiken, een verhoogde uitkering.

Deze verhoogde uitkering wordt vanaf 1/2/2023 afgeschaft. 

Voor de opname van de landingsbaan wijzigt er niets.

RVA

De RVA heeft ondertussen haar website ook aangepast in functie van voorgaande wijzigingen.

Het informatieblad T160 op haar website geeft de nodige informatie weer.

Inwerkingtreding

Het Koninklijk Besluit werd op 31 januari gepubliceerd en is derhalve in werking getreden op 1 februari 2023.

Voorgaande maatregelen, behoudens de anciënniteitsvoorwaarde (deze treedt pas in werking op 1/6/2023) zullen dus gelden voor aanvragen ingediend bij de werkgever vanaf 1 februari 2023.

De duurtijd van 48 maanden geldt ook al vanaf 1/2/2023 en dit ook voor alle aanvragen die aangevangen of aangevraagd zijn voor 1/2/2023, behoudens wanneer de werknemer op 1 februari reeds 30 maanden tijdskrediet met motief zorg kind opgenomen heeft. In dit laatste geval heeft de werknemer wel nog recht op onderbrekingsuitkeringen voor een maximale periode van 51 maanden.

Wanneer de werknemer minder dan 30 maanden tijdskrediet zorg kind opgenomen heeft op 1/2/2023 mag hij wel het tijdskrediet inkorten met het aantal maanden waarvoor de werknemer geen recht heeft op uitkeringen. De werkgever moet dit toestaan.

Bron: KB van 26 januari 2023 betreffende wijzigingen inzake tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking, BS 31 januari 2023; Nieuwsbericht RVA van 31 januari 2023; Persbericht ministerraad van 20 januari 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.