Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aanmoedigingspremie ziekenhuispersoneel ook voor uitzendkrachten

By 28 december 2020No Comments

De federale overheid heeft aangekondigd dat het ziekenhuispersoneel dat 1 september tot 30 november 2020 heeft gewerkt in een algemeen ziekenhuis (universitaire ziekenhuizen en algemene gespecialiseerde ziekenhuizen inbegrepen) of in een psychiatrisch ziekenhuis, van de privésector of de openbare sector een compensatiepremie zullen ontvangen.

De toekenning van deze uitzonderlijke aanmoedigingspremie maakt deel uit van de erkenning en aanmoediging van de inspanningen van het ziekenhuispersoneel dat tijdens de tweede golf
van de epidemie ten gevolge van het coronavirus COVID-19 nog steeds sterk gemobiliseerd wordt.

Opgelet: dit geldt enkel voor het federaal ziekenhuispersoneel.

Deze premie wordt slechts eenmaal per werknemer betaald.

De premie moet vóór 31 december 2020 worden betaald aan elke werknemer die op de payroll van het ziekenhuis staat, met inbegrip van studenten en artsen, met uitzondering van de artsen-specialisten in opleiding die onder een ander kanaal vallen, alsook aan elk interim personeelslid en aan personeel dat door een provinciale of plaatselijke overheidsdienst of door een andere entiteit aan een ziekenhuis ter beschikking gesteld is. De bovengenoemde werknemers moeten opgenomen zijn in een kostenplaats tussen 020 en 899.

De premie wordt vastgesteld op 985 euro bruto per voltijdsequivalent dat in de periode van 1 september 2020 tot en met 30 november 2020 wordt betaald en wordt pro rata de betaalde arbeidstijd toegekend. Deeltijdse werknemers krijgen een pro rata bedrag.

Voor de berekening van de arbeidstijd wordt rekening gehouden met de gedurende bovengenoemde periode betaalde arbeidstijd, met dien verstande dat perioden van tijdelijke werkloosheid en perioden van afwezigheid van meer dan 30 kalenderdagen niet in aanmerking worden genomen.

De brutopremie is onderworpen aan socialezekerheidbijdragen en bedrijfsvoorheffing. 

U kan de FAQ m.b.t. de aanmoedigingspremie hier terugvinden.

 

Bron: Omzendbrief FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu van 10/12/2020 ‘Informatie over de uitzonderlijke aanmoedigingspremie voor het ziekenhuispersoneel’; https://www.riziv.fgov.be/nl/covid19/Paginas/aanmoedigingspremie-ziekenhuispersoneel.aspx; Koninklijk besluit van 14 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, BS 24/12/2020. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.