Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aanpassing werkloosheidsuitkeringen 01/01/2022

By 31 januari 2022No Comments

De welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen heeft vanaf 1 janauri 2022 gevolgen voor de berekeningsplafonds voor de werkloosheidsuitkeringen en de SWT-stelsels.

  • Bedragen werkloosheidsuitkering zonder anciënniteitstoeslag vanaf 01/01/2022
  • Bedragen werkloosheidsuitkering met anciënniteitstoeslag vanaf 01/01/2022

Impact SWT? 

Het maximumbedrag van de werkloosheidsuitkering in het kader van SWT wordt verhoogd vanaf 01/01/2022.

  • Max. 56,11 euro per dag (i.p.v. 53,93 euro)
  • Max. 1.458,86 euro per maand (i.p.v. 1.402,18 euro)

Het vroegere brugpensioen werd in het verleden vervangen door het ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’, zijnde het SWT. Werknemers die een bepaalde leeftijd bereikt hebben en dan ontslagen worden, hebben naast een vaste werkloosheidsuitkering recht op een aanvullende vergoeding van de werkgever, genaamd de bedrijfstoeslag. Deze toeslag is aan bepaalde leeftijd- en loopbaanvoorwaarden gekoppeld.

Ingeval van SWT is er een RSZ-werknemersinhouding (6,5%) verschuldigd op de som van de werkloosheidsuitkering én de bedrijfstoeslag.

Deze aanpassing van werkloosheidsuitkering heeft bijgevolg een invloed op de berekening van de RSZ- werknemersinhouding van uw SWT’ers.

De RSZ-werknemersinhouding op SWT mag echter niet tot gevolg hebben dat het bedrag van de totale vergoeding onder een welbepaald minimum zakt.

Vanaf 01/01/2022 gelden hiervoor volgende minima:

  • Voltijds werkloze met bedrijfstoeslag met gezinslast: 1.887,72 euro
  • Voltijds werkloze met bedrijfstoeslag zonder gezinslast:  1.567,20 euro

Tijdelijke werkloosheid?

De tijdelijke werkloosheidsuitkering zowel voor overmacht als voor economische redenen wordt t.e.m. 31/03/2022 tijdelijk verhoogd van 65% naar 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon van de werknemer (geplafonneerd op  2.897,58  euro / maand). Dit geldt ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid. De werknemer zal een dagelijkse uitkering krijgen tussen de € 57,83 (minimum) en € 78,01 (nieuwe bedragen vanaf 01/01/2022).

Bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht zal de werknemer ook een aanvullende vergoeding ontvangen van de RVA ten belope van 5,74 euro per dag en dit t.e.m. 31/12/2021. Vanaf 01/01/2022 zal dit een bedrag van 5,86 euro per dag zijn.

Er zijn bepaalde werkgever die naadt de uitkering van de RVA en het supplement van 5,86 euro in het geval van ’tijdelijke werkloosheid wegens overmacht’ een aanvullende vergoeding toekennen aan hun werknemers. Hierbij is het van belang dat de werkgever alle werknemers van dezelfde categorie gelijk moet behandelen en dat het nettoloon van de werknemer hierdoor niet hoger mag zijn dan indien hij gewerkt zou hebben.

Bij de berekening van deze aanvullende vergoeding moet dus rekening gehouden worden met de nieuwe bedragen van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen en het nieuwe bedrag van de aanvullende vergoeding van de RVA vanaf 01/02/2022! 

 

 

Bron: Barema’s (bedragen) RVA. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.