Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona tellen mee voor erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering

By 31 januari 2022No Comments

Voor het bepalen van de 20% werkloosheidsdagen voor de erkenning als onderneming in herstructurering i.h.k.v. het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en onderneming in moeilijkheden in het kader van de startbaanverplichting, dient normaal gezien enkel rekening gehouden te worden met de dagen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Omwille van de vereenvoudigde en soepele toegang tot het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona waarvan initieel de werkloosheidsdagen niet meegenomen werden bij de berekening van de werkloosheidsdagen voor de 20%-grens, heeft de regering de werkloosheidsdagen voor werklieden die het gevolg zijn van de COVID-19-epidemie voor 2020 meegenomen voor de berekeningsbasis.

Aangezien de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona ook in 2021 toegepast kon worden door de werkgevers, heeft de regering beslist bovenstaande maatregel waarbij de werkloosheidsdagen corona met de dagen van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen worden gelijkgesteld wat betreft de erkenning als onderneming in moeilijkheden of als onderneming in herstructurering voor de vrijstelling van de startbaanverplichting, ook te verlengen voor de dagen tijdelijke werkloosheid corona gelegen in 2021. 

Het Koninklijk Besluit dat voorgaande regelt, werd ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, Persbericht van de Ministerraad van 21/01/2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.