Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aanpassing werkloosheidsuitkeringen 01/09 – impact SWT

By 27 september 2019No Comments

In het voorjaar van 2019 sloten de sociale partners een akkoord over de welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen. Dit heeft vanaf 1 september 2019 ook gevolgen voor de berekeningsplafonds voor de werkloosheidsuitkeringen (1,1%) en de SWT-stelsels (1%).

  • Bedragen werkloosheidsuitkering zonder anciënniteitstoeslag vanaf 01/09/2019
  • Bedragen werkloosheidsuitkering met anciënniteitstoeslag vanaf 01/09/2019

Impact SWT? 

Het maximumbedrag van de werkloosheidsuitkering in het kader van SWT wordt verhoogd vanaf 01/09/2019.

  • Max. 52,35 euro per dag (i.p.v. 51,83 euro)
  • Max. 1.361,10 euro per maand (i.p.v. 1.314,58 euro)

Het vroegere brugpensioen werd in het verleden vervangen door het ‘stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’, zijnde het SWT. Werknemers die een bepaalde leeftijd bereikt hebben en dan ontslagen worden, hebben naast een vaste werkloosheidsuitkering recht op een aanvullende vergoeding van de werkgever, genaamd de bedrijfstoeslag. Deze toeslag is aan bepaalde leeftijd- en loopbaanvoorwaarden gekoppeld.

Ingeval van SWT is er een RSZ-werknemersinhouding (6,5%) verschuldigd op de som van de werkloosheidsuitkering én de bedrijfstoeslag.

Deze aanpassing van werkloosheidsuitkering heeft mogelijks een invloed op de berekening van de RSZ- werknemersinhouding van uw SWT’ers.

 

Bron: Koninklijk besluit van 2 juni 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglementering, tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2011 tot opheffing van het koninklijk besluit van 30 juli 1994 betreffende het halftijds brugpensioen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, q, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de onthaalouders, houdende de aanpassing van sommige bedragen in het kader van het gebruik van de welvaartsenveloppe 2019-2020, BS 19 juni 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.