Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aanpassingen regels flexi-jobs specifiek voor de horecasector op komst? – update

By 29 februari 2024maart 4th, 2024No Comments

Ter herinnering

Vanaf 01/01/2024 werd er naar aanleiding van het begrotingsakkoord voorzien in een extra uitbreiding van de flexi-jobs naar andere sectoren. Daarnaast werden er echter ook nieuwe beperkingen ingevoerd die eveneens van toepassing zijn voor de sectoren waar voorheen een tewerkstelling in het kader van een flexi-job reeds mogelijk was.

Bij de oorspronkelijke invoering van het systeem van de flexi-jobs was dit enkel mogelijk voor de werknemers en werkgevers die ressorteren onder PC 302 (Horecasector) of onder PC 322 (Uitzendsector) indien de
gebruiker ressorteert onder PC 302. De invoering van flexi-jobs in de horecasector hing samen met de invoering van de “witte” kassa (geregistreerd kassasysteem).

Er wordt in dit kader geargumenteerd dat er in de horecasector (een arbeidsintensieve sector) een hoge nood blijft aan soepel inzetbare arbeidskrachten. Het systeem van de flexi-jobs is in dat kader een manier waarop extra handen ter beschikking zijn voor de werkgevers in deze sector. De flexi-jobs samen met de netto-overuren vormen ook twee belangrijke systemen van flexibele tewerkstelling naast het reeds bestaande systeem van de gelegenheidswerknemers in de horeca.

Enkele nieuwe beperkingen sinds 01/01/2024

  • Maximumbedrag: er geldt sinds 01/01/2024 voor alle sectoren (bijgevolg ook de horecasector) een maximumbedrag voor het flexiloon. Het flexiloon (met inbegrip van de vergoedingen, premies en voordelen) mag niet hoger zijn dan 150% van het basisminimumloon, behalve indien een CAO een ander maximumbedrag heeft vastgesteld.
  • Fiscaal loonplafond: Er wordt een jaarlijks fiscaal plafond ingesteld van 12.000 euro op inkomsten uit flexi-jobs, met een uitzondering voor gepensioneerden. Voor het gedeelte boven dit bedrag is er geen fiscale vrijstelling meer en zal men bijgevolg belast worden.

Op 27/02/2024 werd er een wetsvoorstel ingediend om de recente invoering van het maximum plafond van 12.000 euro en de beperking van het flexiloon tot 150% van het basisloon specifiek voor de horecasector (PC 302) op te heffen. 

Deze beperkingen zouden volgens de indieners van het voorstel de flexibiliteit van de horecasector om op moeilijk uren geschikt personeel te vinden beperken.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of er voldoende politieke wil is om deze beperkingen effectief af te schaffen voor de horecasector. Het wetsvoorstel werd nog maar net ingediend en moet het volledig wetgevend proces nog doorlopen.

Interessant is wel dat tijdens het voorzittersdebat Kaarten op Tafel Horeca Vlaanderen de vraag heeft voorgelegd om terug te keren naar het oude systeem voor flexi-jobs. Zes van de zeven Vlaamse partijvoorzitters waren het toen eens dat de nieuwe wetgeving inderdaad grote kopzorgen veroorzaakt voor de ganse horecasector. 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Grondwettelijk Hof

Ondertussen hebben Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel en Horeca Wallonië aangekondigd dat ze naar het Grondwettelijk Hof stappen tegen drie beperkende maatregelen in de nieuwe flexi-wetgeving vanaf 01/01/2024, met name het maximumbedrag van het flexiloon (150% van het minimale basisloon), het fiscaal plafond van 12.000 euro voor niet-gepensioneerden en het verbod om aan de slag te gaan bij een gelieerde onderneming. 

Horeca Vlaanderen had naar eigen zeggen na de plotse beslissing van de regering, om het systeem van flexi-jobs uit te breiden naar andere sectoren alsook te wijzigen, al meteen opgeroepen om de huidige voorwaarden te behouden voor de horeca en enkel in te voeren bij de nieuwe sectoren. Er werd hieraan geen gevolg gegeven. De verscheidene beperkingen werden ingevoerd op 1 januari 2024, zonder overgangsmaatregelen. Een evaluatie van de nieuwe regelgeving is pas voorzien voor eind 2024.

 

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken en het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 wat de flexi-jobs in de horecasector betreft, Parl.St. Kamer 2023 – 2024, 3863; https://www.horecavlaanderen.be/nieuws/horecafederaties-naar-het-grondwettelijke-hof-nieuwe-flexi-wetgeving.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.