Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aanpassing systeem flexi-jobs n.a.v. begrotingsakkoord

By 30 oktober 2023No Comments
In het kader van het begrotingsakkoord werd door de federale overheid aangekondigd dat het systeem van de flexi-jobs wordt aangepast vanaf 01/01/2024.

Bijkomende sectoren

Er zou daarbij een uitbreiding voorzien van de sectoren waarin er gewerkt kan worden met een flexi-job. Dit om het personeelstekort in deze sectoren aan te pakken.
Deze uitbreiding zou betrekking hebben op volgende sectoren.
 • Busvervoer: PSC 140.01  (verzoek van de Vlaamse regering)
 • Kinderopvang: PC 331 en voor de publieke sector gebaseerd op specifieke NACE-codes (verzoek van de Vlaamse regering)
 • Onderwijs/ opvoeding : op basis van specifieke NACE-codes (verzoek van de Vlaamse regering)
 • Sport en cultuur: op basis van specifieke NACE-codes (verzoek van de Vlaamse regering)
  • Met uitzondering van functies van kunstenaar, technicus en ondersteunende functies die activiteiten omvatten zoals gedefinieerd door de wet van 16 december 2022 tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers.
 • Land- en tuinbouwbedrijven en loonspuiters: PC 132, PC 144 en PC 145
 • Autorijscholen en vormingscentra: PC 200 op  voorwaarde dat er sprake is van NACE- code 85.531
 • Immobiliën/ vastgoedsector: PC 323
 • Verhuissector: PC 140.05
 • Voeding: 118.03, 118.07, 118.08, 18.09, 118.10, 118.11, 118.12, 118.14, 118.15, 118.16, 118.21
 • Begrafenisondernemingen: PC 320
 • Eventsector: op basis van specifieke NACE-codes waarbij de betrokken ondernemingen enkel gebruik mogen maken van flexi-jobs voor activiteiten met betrekking op de organisatie van evenementen (verspreid over diverse PC’s)
 • Autosector: PC 112

Er zou daarbij wel voorzien worden dat de nieuwe sectoren via een opting-out via sectorale CAO ervoor kunnen kiezen om geen flexi-jobs toe te laten. Daarnaast zou er ook voorzien worden in een opting-in waarbij andere sectoren via sectorale CAO ervoor kunnen kiezen om flexi-jobs toe te laten.

Opgelet: Om als flexi-jobber aan de slag te gaan in de betrokken sectoren zal de flexi-job werknemer wel over de nodige opleidingen of diploma’s moeten beschikken!

Minimumloon

Momenteel wordt er in het kader van flexi-jobs voorzien in een specifiek minimum flexi-loon. Het flexi-loon wordt geïndexeerd op basis van de overschrijding van de spilindex.

 Minimum flexi-loonInclusief flexivakantiegeld (7,67%)
Algemeen10,97 euro11,81 euro
Zorgsector14,29 euro15,39 euro
Dit zou aangepast worden zodat ook voor flexi-jobs de sectorale minimumlonen van toepassing zullen zijn, met uitzondering van de horecasector. Voor de horecasector zou het huidige minimum flexi-loon behouden blijven.

Fiscaal loonplafond

In het huidige systeem is de werknemer geen sociale bijdragen of bedrijfsvoorheffing verschuldigd op het verdiende flexi-loon.
Er zou een plafond per jaar worden ingevoerd dat men belastingvrij via een flexi-job kan verdienen. Van zodra dit plafond bereikt is wordt het overschrijdend gedeelte wel belast.
Er zou daarbij voorzien worden in een online platform waarmee de flexi-jobwerknemer kan nagaan of het plafond bijna bereikt is.
CategorieLoonplafond
Algemeen12.000 euro per jaar
Vroeggepensioneerden7.190 euro
Gepensioneerden (>65 jaar)Onbeperkt

Werkgeversbijdrage

Momenteel is de werkgever een patronale bijdrage van 25% verschuldigd op het volledige loon (inbegrepen het vakantiegeld) dat aan de flexi-werknemers verschuldigd is. Deze werkgeversbijdrage RSZ zou verhoogd worden naar 28%.

Antimisbruikbepalingen

Er worden daarnaast nog enkele bijkomende voorwaarden gekoppeld aan de mogelijkheid om een flexi-job uit te oefenen:

 • Het zal niet meer mogelijk zijn om 4/5de aan de slag te gaan bij een onderneming en daarnaast als flexi-job werknemer aan de slag te gaan bij “een onderneming die eraan verbonden is”.
 • Voor personen die overschakelen van een voltijdse naar een 4/5de tewerkstelling, zal voortaan een wachtperiode gelden. Zij zullen pas na 6 maanden een flexi-job mogen uitoefenen (3e kwartaal na overstap).
 • Het zal onmogelijk worden om tijdens het kwartaal waarin men een flexi-job uitoefent, op basis van een andere arbeidsovereenkomst te werken voor dezelfde werkgever (ongeacht de tewerkstellingsbreuk).
 • In ondernemingen met een ondernemingsraad waar flexi-jobbers worden ingezet, moet elk jaar een overleg daarover plaatsvinden.

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: diverse berichten. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.