Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Nieuwe circulaire over flexi-jobs

By 28 juni 2024juli 16th, 2024No Comments

Circulaire

De fiscus heeft recent een nieuwe circulaire gepubliceerd m.b.t.  de invoering van een begrenzing van de fiscale vrijstelling van bezoldigingen uit een flexi-job voor niet-gepensioneerden en van de uitbreiding van het toepassingsgebied van het systeem van flexi-jobs.

De bezoldigingen betaald of toegekend in uitvoering van een flexi-jobarbeidsovereenkomst zijn op fiscaal vlak in beginsel vrijgesteld op voorwaarde dat zij daadwerkelijk zijn onderworpen aan de bijzondere bijdrage die de werkgever op sociaal vlak verschuldigd is op het flexiloon en flexivakantiegeld. Sinds 01/01/2024 geldt er een bijzondere werkgeversbijdrage van 28% (voorheen 25%).

Vanaf aanslagjaar 2025 wordt evenwel een begrenzing ingevoerd van de fiscale vrijstelling van bezoldigingen uit een flexi-job voor niet-gepensioneerden, met name een fiscaal plafond van 12.000 euro op jaarbasis.

Voor gepensioneerden  (als bedoeld in art. 3, 7°, W 16.11.2015) die een flexi-job uitoefenen, blijft de vrijstelling zonder beperking gelden. De beoordeling van de hoedanigheid van gepensioneerde gebeurt op het moment van de prestatie (dus het uitoefenen van de flexi-job), en niet op het moment van de betaling of toekenning van de bezoldiging.

Het gedeelte van de bezoldigingen uit een flexi-job dat niet kan worden vrijgesteld omdat het maximumbedrag van 12.000 euro in het belastbaar tijdperk is overschreden, wordt altijd als normale bezoldiging belast tegen het progressief tarief.

De bezoldigingen die tijdens het belastbaar tijdperk werden betaald of toegekend in uitvoering van een flexi-jobarbeidsovereenkomst voor prestaties door flexi-jobwerknemers en die daadwerkelijk zijn onderworpen aan de bijzondere bijdrage die de werkgever op sociaal vlak verschuldigd is, moeten in aanmerking worden genomen. Daarentegen de bezoldigingen uit een flexi-job die niet daadwerkelijk zijn onderworpen aan de bijzondere bijdrage die de werkgever op sociaal vlak verschuldigd is, ondergaan hun normale belastingregime. Zij tellen niet mee voor de grens van 12.000 euro.

Voorbeeld:
Op sociaal vlak zijn fietsvergoedingen die de werkgever betaalt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen uitgesloten uit het loonbegrip. Wanneer zij zijn uitgesloten uit het loonbegrip, zullen zij niet worden onderworpen aan de bijzondere bijdrage van 28 %. In dat geval tellen zij niet mee voor de grens van 12.000 euro per belastbaar tijdperk.

Wanneer eenzelfde werkgever aan een niet-gepensioneerde flexi-jobwerknemer meer dan 12.000 euro bezoldigingen betaalt, dan is het belastbare gedeelte dat het maximumbedrag overschrijdt, onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing en moet het belastbare gedeelte als bezoldiging worden vermeld onder de code 250 op de fiche 281.10 van de betrokken flexi-jobwerknemer.

Wanneer een niet-gepensioneerde flexi-jobwerknemer een flexi-job uitoefent bij meerdere werkgevers, dan is het mogelijk dat de individuele werkgevers de grens van 12.000 euro niet overschrijden, maar dat de totaliteit van de bezoldigingen die daadwerkelijk zijn onderworpen aan de bijzondere bijdrage die op sociaal vlak verschuldigd is, wel hoger ligt dan 12.000 euro. Bij de berekening van de verschuldigde belasting zal echter rekening worden gehouden met alle tijdens het belastbaar tijdperk verkregen bezoldigingen die daadwerkelijk zijn onderworpen aan de bijzondere bijdrage van 28 % en zal het overschrijdend gedeelte belast worden aan de progressieve tarieven.

e-Gov 3.0

Gelet op de beperking van de fiscale vrijstelling voor flexi-jobinkomsten wordt er gewerkt aan een loopbaandatabank waarin de bedragen ontvangen als flexiloon zichtbaar zullen zijn. Dit kadert in het pilootproject flexi e-Gov 3.0.

Eind 2024 zal de nieuwe onlinedienst Flexi-jobs gelanceerd worden om de flexi-jobbers in de toekomst te kunnen waarschuwen dat ze het fiscaal plafond van de vrijstelling benaderen. Vanaf 1 december 2024 wordt een nieuwe onlinedienst ter beschikking gesteld waarmee  het flexiloon kan doorgegeven worden aan de RSZ. De aangifte wordt in principe verzonden uiterlijk 5 dagen na de creatie van elke loonbrief.

De gegevens kunnen worden verzonden via

  • een batchkanaal of
  • een webtoepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Een werkgever kan een mandataris aanstellen voor het indienen van de flexi-loonaangifte. Het mandaat voor de nieuwe aangifte wordt in Mahis gecombineerd met het mandaat voor de DmfA .

Opgelet: De flexiloon-aangifte vervangt de bestaande Dimona- en DmfA-aangiftecircuits niet.

Via MyCareer kunnen werknemers nu al een flexiloonteller raadplegen gebaseerd op de klassieke DmfA-aangifte. Vanaf 1 januari 2025 zal de flexiloonteller gevoed worden door de specifieke loonaangifte via e-Gov 3.0.

 

Bron: Circulaire 2024/C/41 over flexi-jobs: begrenzing van de fiscale vrijstelling en uitbreiding van het toepassingsgebied. Tussentijdse instructies 2024/1 RSZ. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.