Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Nieuwe methode voor de verrekening van het vakantiegeld vanaf 2024? – update

By 30 oktober 2023No Comments

De wetgever voorziet dat er vanaf het vakantiejaar 2024 een nieuwe methode om vakantiegeld te verrekenen toegepast moet worden. Dit naar aanleiding van opmerkingen van de inspectiediensten met betrekking tot de huidige methode van verrekening van het enkel vertrekvakantiegeld in één keer in de maand waarin de nieuwe werknemer hoofdvakantie neemt. In die maand ontvangt de nieuwe werknemer weinig of geen loon.

Het Koninklijk Besluit is nu gepubliceerd in het staatsblad.

De nieuwe werkwijze is van toepassing voor de verrekening bij de nieuwe werkgever van het enkel vertrekvakantiegeld dat bedienden ontvangen van een vorige werkgever, maar ook voor de verrekening van het enkel vakantiegeld betaald door het vakantiefonds bij overgang van arbeider naar bediende.

Aan de verrekening van het dubbel vakantiegeld wordt niets gewijzigd.  De verrekening van het dubbel vakantiegeld zal nog steeds op één moment gebeuren, in principe wanneer de werknemer zijn hoofdvakantie opneemt.

Er zou voorzien worden in een verrekening van het enkel vertrekvakantiegeld in twee fases: 

  • Fase 1: in een eerste fase wordt er 90% van het enkel vertrekvakantiegeld verrekend door de nieuwe werkgever en dit telkens als de nieuwe werknemer een wettelijke vakantiedag opneemt. Concreet ontvangt de werknemer voor die vakantiedagen een beperkt dagloon van 10%.
  • Fase 2: in een tweede fase moet er een verrekening plaatsvinden in december of in de maand van uitdiensttreding (strikt genomen mag max. 20% van het loon worden ingehouden en moet de inhouding in principe over twee maanden gespreid worden bij overschrijding, tenzij de bediende zijn uitdrukkelijk akkoord geeft om toch in één keer in te houden).

De bestaande beperking dat de werkgever niet meer vakantiegeld mag verrekenen dan het vakantiegeld dat hij verschuldigd zou zijn geweest indien de bediende tijdens het voorgaande jaar bij hem had gewerkt, blijft van toepassing.

Er wordt daarnaast voorzien in een informatieverplichting ten opzichte van de werknemers:

  • Uitdrukkelijke vermelding van de nieuwe regels op het het vakantieattest vanaf 2024 (hiervoor zou door de sociale partners nog een model uitgewerkt worden);
  • Duidelijke toelichting geven aan de werknemer over de toegepaste berekeningswijze en de regels over de verrekening indien deze daarom verzoekt (elektronisch of op papier);
  • De nieuwe bediende moet via de loonfiche van december (of de maand van uitdiensttreding) geïnformeerd worden over de aangebrachte correcties.

Werkgevers (vb. uitzendkantoren) die momenteel reeds een effectieve verrekening per opgenomen vakantiedag toepasten op basis van de actuele formulering in de wet, kunnen deze werkwijze verder toepassen.

De aanpassingen van het vakantiebesluit hebben uitwerking met ingang van 1 januari 2023 en zijn voor de eerste keer van toepassing op het vakantiejaar 2024 (vakantiedienstjaar 2023). De nieuwe regels zullen dus voor het eerst toegepast worden vanaf vakantiejaar 2024. Er is bijgevolg geen impact op de verrekeningen in vakantiejaar 2023. 

 

Bron: Koninklijk besluit van 28 september 2023 tot wijziging van de artikelen46, 48 en 49 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, BS 18 oktober 2023. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.