Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Advies NAR i.v.m. tijdelijke schorsing procedure sociale verkiezingen 2020 vanaf dag X+36 gelet op coronacrisis

By 31 maart 2020No Comments

De sociale partners hebben op 24 maart 2020 het akkoord over de tijdelijke schorsing van de procedure van de sociale verkiezingen van 2020 vanaf dag X+36 officieel bevestigd in advies nr. 2.160.

Groep van 10

In dit advies wordt verwezen naar de verklaring van de Groep van 10 van 17/03/2020, met name het feit dat de overheidsmaatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan het normaal verloop van de verdere procedure en een goede organisatie van de sociale verkiezingen in mei 2020 bijzonder moeilijk maakt.

Volgende afspraken werden gemaakt in de Groep van 10:

  • Engagement om het overleg in de bestaande overlegorganen onverminderd verder te zetten in afwachting van de komende sociale verkiezingen;
  • Vragen om de huidige procedure voor de sociale verkiezingen 2020 tijdelijk op te schorten vanaf dag X+36 waarbij de procedure hervat zou worden op een nader te bepalen datum in het najaar.
  • Met het oog op rechtszekerheid de kandidatenlijsten nog in te dienen ten laatste op dag X+35. Hierdoor zijn de nieuwe kandidaten gekend en genieten ze ontslagbescherming. Er zal geen aanplakking gebeuren van de kandidatenlijsten in de onderneming.
  • Bevoegde instanties vragen om het wetgevend kader aan te passen.

Advies NAR

In het advies van de NAR wordt de vraag tot opschorting van de huidige procedure vanaf X+36 onderschreven. De NAR vraagt de Koning om de datum van de sociale verkiezingen vast te leggen. De Raad geeft daarbij de periode van 16 tot 29 november 2020 mee, onder voorbehoud van hoe de gezondheidstoestand omwille van het coronavirus evolueert.

De NAR roept de regering op om dringend het noodzakelijk wettelijk en regelgevend kader goed te keuren (retroactief) zodat alle partijen de nodige rechtszekerheid geboden wordt.

Verbintenissen werkgevers en vakbonden

De werkgevers hebben zich ertoe verbonden om de kandidaten op geen enkele wijze onder druk te zetten. De vakbonden hebben zich ertoe verbonden om hetzelfde te doen ten aanzien van de kandidaten van de andere vakbonden alsook hun eigen verkiezingscampagnes tijdens de periode van schorsing te stoppen.

 

Opgelet: bovenstaande is onder voorbehoud van publicatie van het wetgevend en regelgevend kader in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: NAR advies nr. 2.160 van dinsdag 14 maart 2020 betreffende de tijdelijke schorsing van de procedure voor de sociale verkiezingen 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.