Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Corona en de verzekeringssector

By 31 maart 2020No Comments

Ook de verzekeringssector wilt zich solidair opstellen t.o.v. de kwetsbare personen en de bedrijven die zwaar getroffen zijn door het coronavirus. Met een persbericht van 26 maart kondigt de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen Assuralia enkele maatregelen aan:

  • De groepsverzekeringen die waarborgen bieden inzake pensioenen, uitkeringen bij overlijden, invaliditeit en hospitalisatie blijven verder lopen gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid. Normaal vervalt de waarborg wanneer de arbeidsovereenkomst opgeschort wordt. De werkgevers krijgen ook een uitstel tot 30 september 2020 om de premies van de groepsverzekering te betalen.

 

  • Uitstel voor de terugbetaling van hypothecaire leningen en schuldsaldoverzekeringen gekoppeld aan een hypothecair krediet: particulieren, gezinnen en bedrijven zullen onder dezelfde voorwaarden zoals bepaald in het akkoord tussen de banken en de regering, enerzijds een uitstel kunnen genieten van de terugbetaling van het kapitaal en de betaling van interesten op deze leningen en anderzijds op de premies van de schuldsaldoverzekering. Het uitstel geldt tot 30 september 2020.  Als er brandverzekeringen gekoppeld zijn aan deze ‘uitgestelde’ hypotheeklening dan zal er ook voor deze premies een uitstel van toepassing zijn.

 

  • Aanpassing verzekering van bedrijven in functie van stilliggen activiteit: Voor de arbeidsongevallenverzekering en de verzekering burgerlijke aansprakelijk zal de eindafrekening zich aanpassen in verhouding tot de verminderde loonmassa of omzet.

 

  • Uitstel voor bedrijfsverzekeringen voor bedrijven die hun activiteit conform het MB hebben moeten staken (denk hierbij aan de horecasector, kleinhandelszaken, of de ondernemingen die de social distancing niet kunnen naleven), en dit voor premies die vervallen tussen 30 maart en 30 september 2020. Een eventuele schorsing van deze verzekeringscontracten moet samen met de verzekeraar of tussenpersoon bekeken worden. Voor een aantal risico’s zoals brand, storm, claims van derde, … is het immers toch aangewezen dat de verzekerde periode doorloopt.

 

  • Uitstel van andere leningen dan de hypothecaire, toegekend aan bedrijven: ook hier kan een uitstel bekomen worden tot 30 september 2020. Het is aangewezen hiervoor contact op te nemen met de verzekeringsinstantie.

 

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de richtlijnen van de bevoegde diensten en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake.

 

Bron: persbericht Assuralia beroepsvereniging verzekeringsondernemingen, https://www.assuralia.be/nl/perscorner/persberichten/947-verzekeringen-voelen-volop-mee-met-heel-het-land-soepel-omgaan-met-klanten-in-nood-en-blijvend-bescherming-bieden.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.