Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Aftellen naar de sociale verkiezingen van mei 2020 – Wijzigingen op komst?

By 28 november 2018maart 25th, 2019No Comments

De volgende sociale verkiezingen vinden plaats in mei 2020. De verkiezingsprocedure beslaat in totaal een periode van 150 dagen en moet volgens strikte regels en termijnen worden doorlopen. De verkiezingen van 2020 zullen dus aanvangen in december 2019.

Even ter herinnering

De sociale verkiezingen worden om de 4 jaar georganiseerd. Het doel is de vertegenwoordigers te kiezen die deel uitmaken van de ondernemingsraad (OR) en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CBPW). Deze organen moeten het overleg tussen werknemers en werkgevers in de ondernemingen in goede banen leiden.

  • Indien een onderneming gemiddeld ten minste 50 werknemers telt in 2019, moet deze in 2020 sociale verkiezingen organiseren om de personeelsvertegenwoordigers in het CPBW aan te duiden.
  • Indien een onderneming gemiddeld ten minste 100 werknemers telt in 2019 moet deze bovendien sociale verkiezingen organiseren om de personeelsvertegenwoordigers voor de OR aan te duiden.

Uitzendkrachten – stemrecht?

Uitzendkrachten worden ook meegerekend om de gemiddelde personeelsbezetting te bepalen in het kader van de sociale verkiezingen. Hoewel ze dus deel uitmaken van het personeel om het aantal werknemers te bepalen, hebben ze vooralsnog geen stemrecht in de onderneming-gebruiker waar ze worden tewerkgesteld.

In 2017 werd een wetsvoorstel ingediend om dit te wijzigen. Dit werd echter niet goedgekeurd en bleef dode letter. Dit valt te betreuren, daar uitzendkrachten in vele ondernemingen een vaste waarde zijn en dus ook een stem zouden mogen hebben in het beleid.

Uitzendkrachten – telling?

Het zijn de uitzendkrachten die in het tweede trimester voorafgaand aan dat waarin de verkiezingsdag valt, die meetellen voor de berekening van de gemiddelde personeelsbezetting. Wat betreft de verkiezingen van 2020, zijn dit de uitzendkrachten die bij de onderneming-gebruiker tewerkgesteld zijn in de periode 1.10.2019 tot en met 31.12.2019.

Nieuwe referteperiode?

Om te beoordelen of een onderneming bovenstaande drempels bereikt, wordt het gemiddelde personeelsbestand berekend in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de sociale verkiezingen plaatsvinden. Voor de verkiezingen van 2020 betekent dit het gemiddelde personeelsbestand in het kalenderjaar 2019.

Aangezien de verkiezingsprocedure een periode van 150 dagen beslaat, betekent dit in de praktijk dat ondernemingen de procedure moeten opstarten zonder dat zekerheid hebben over de gemiddelde personeelsbezetting. De procedure moet immers in de loop van december 2019 worden aangevat.

Om dit te verhinderen en deze problematiek op te lossen werd een wetsvoorstel ingediend om de referteperiode een kwartaal te vervoegen. Hierdoor zou de referteperiode voor de sociale verkiezingen van 2020 reeds aangevat zijn op 1.10.2018 en eindigen op 30.09.2019.

Voor uitzendkrachten zou de referteperiode ook 1 of 2 kwartalen vervroegd worden. Bij voorkeur zouden dit 2 kwartalen zijn zodat de uitzendkrachten tewerkgesteld in de periode 1.04.2019 tot en met 30.06.2019 worden meegeteld. Zo niet, zouden de zomermaanden meetellen wat geen representatief beeld zou geven voor vele sectoren.

We houden u op de hoogte!

 

Bron: FOD WASO, persberichten

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.