Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Akkoord over referentie-uitstoot voor het voordeel alle aard van bedrijfswagens op fossiele brandstoffen

By 12 februari 2024No Comments

Algemeen

Indien uw werknemer een bedrijfswagen mag gebruiken voor andere dan beroepsdoeleinden, dan zal de werknemer belast worden op dit voordeel in natura. Sinds 2012 wordt het voordeel alle aard berekend op basis van de catalogusprijs van het voertuig (incl. BTW en opties en exclusief kortingen), de inschrijvingsdatum, het CO²-gehalte en het brandstoftype van het desbetreffende voertuig.

Om het CO2-percentage te bepalen, moet het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken worden met een referentie-CO2-uitstoot. Deze referentie-CO2-uitstoten worden jaarlijks bij KB vastgelegd.

Aanpassing berekening referentie-uitstoot 2024

Binnen de federale regering is op 30/01/2024 een akkoord bereikt voor de bepaling van de referentie-CO2-uitstoot voor de berekening van het voordeel alle aard voor bedrijfswagens op fossiele brandstof.

De hervorming zorgt ervoor dat werknemers die nog niet konden kiezen voor een elektrische bedrijfswagen of geconfronteerd worden met productievertragingen niet nodeloos geviseerd worden.

De referentie-uitstoot werd voorheen bepaald op basis van de NEDC-waarden van wagens waardoor elektrische wagens onevenredig doorwogen en de berekening bijgevolg niet langer representatief was.

Er werd nu in het kader van een ruimer akkoord overeengekomen dat de referentie-uitstoot vanaf 2024 rekening houdt met alle wagens zowel deze met een NEDC-waarde als deze met een WLTP-waarde.

Nieuwe referentie-uitstoot

Formule: diesel
(cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-65) x 0,1)] % x 6/7 )

Formule: LPG, gas of benzine
(cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-78) x 0,1)] % x 6/7)

Formule: elektrisch
(cataloguswaarde x 4 % x 6/7)

De referentie-uitstoot daalt in vergelijking met de voorgaande jaren waardoor het belastbaar voordeel alle aard voor de werknemers stijgt voor 2024. De stijging is wel beperkter dan oorspronkelijk voorspeld werd gelet op de aanpassing van de berekeningswijze.

Begrenzing

Het minimum bedrag van het voordeel alle aard voor 2024 is 1.600 euro. 

Het CO2-basispercentage van 5,5% wordt verhoogd of verlaagd in functie van de CO2-uitstoot van de desbetreffende wagen. Het CO2-percentage bedraagt minimum 4% en maximum 18%.

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bron: Diverse media; https://vanpeteghem.belgium.be/nl/minister-van-peteghem-mildert-voordeel-alle-aard-bedrijfswagens-zonder-aan-succesvolle-hervorming-te; KB van 05/02/2024 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, BS 8 februari 2024. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.