Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Akkoord sociale partners binnen de NAR om bedrijven door de crisis de loodsen

By 28 september 2020No Comments

Midden september zouden de sociale partners binnen de NAR een akkoord gesloten hebben om bedrijven door de coronacrisis te loodsen. Heel wat bedrijven voelen immers de impact van de coronacrisis. De werkgeversorganisaties hebben  daarbij ook aan de regering gevraagd om het akkoord als één en ondeelbaar te beschouwen en om alle elementen van het akkoord zo snel mogelijk uit te voeren.

Op dit moment zijn de documenten m.b.t. het akkoord nog niet beschikbaar op de website van de NAR.

Onderstaande bespreking is dan ook gebaseerd op diverse persberichten.

CAO nr. 147

Het akkoord zou voorzien in een retroactieve verlenging van CAO nr. 147/147bis van 01/07/2020 t.e.m. 31/12/2020 om ondernemingen toegang te geven tot het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden (zowel het klassieke stelsel als het corona-overgangsstelsel).  Nieuwigheid daarbij zou zijn dat de aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever verhoogd wordt van 5 euro naar 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid per werknemer.

Gelijkstelling jaarlijkse vakantie

De sociale partners bereikten ook een akkoord over de gelijkstelling van dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de berekening van de jaarlijkse vakantie zolang het specifieke overmachtsstelsel wegens corona loopt. Echter hieraan werd de voorwaarde verbonden dat er een financiële compensatie komt voor de werkgevers. Het uitgangspunt van deze financiele compensatie zou zijn dat de compensatie gradueel hoger is naarmate de werkgever meer getroffen is door de coronacrisis, en dat met een tegemoetkoming voor alle werkgevers die de kosten hebben zien stijgen door de gelijkstelling terwijl er in die periode niet werd gewerkt. Het voorstel is om de compensatie te berekenen op de inhoudingen door de overheid op het brutovakantiegeld (socialezekerheidsbijdragen en ondernemingsvoorheffing). De compensatie van die inhoudingen loopt gradueel op vanaf dat de werkgever in het tweede kwartaal van 2020 gebruik gemaakt heeft van meer dan 10% dagen tijdelijke werkloosheid met trappen van 10% tot 20% (33% compensatie), van 20% tot 50% (66% compensatie) en meer dan 50% (volledige compensatie).

Degressiviteit werkloosheidsuitkeringen 

Daarnaast voorziet het akkoord in de verlenging van de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen tot 31/12/2020. Daarbij wordt ook een oproep gedaan aan  de federale en regionale regeringen om in opleiding te voorzien en aan de werkzoekenden om die te volgen en dat met een bijzondere focus op de knelpuntberoepen.

Neutralisering perioden corona-ouderschapsverlof, corona-tijdskrediet en corona-landingsbaan

Het akkoord voorziet ook in een aanpassing aan CAO nr. 103 zodat de periodes van het corona-ouderschapsverlof, het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbaan geneutraliseerd worden voor de berekening van de tewerkstellingsvoorwaarden. Zo kan er gemakkelijk opnieuw ingestapt worden in het stelsel van het gewone tijdskrediet en landingsbaan. Dat betekent concreet dat een werknemer na het einde van één van die coronastelsels opnieuw in het gewone stelsel van tijdskrediet of landingsbaan kan stappen op basis van een nieuwe aanvraag.

 

Bron: https://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/sociaal-overleg/sociaal-overleg/sociaal-akkoord-om-bedrijven-verder-door-de-coronacrisis-te-leiden; 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.