Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bedragen niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 2020

By 20 december 2019No Comments

De maximumjaarbedragen voor de gunstige sociale en fiscale behandeling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn gekend.

Bonusplan

Werkgevers kunnen op basis van CAO nr. 90 al hun werknemers of een deel ervan op een fiscaal en sociaal gunstige manier een loonbonus toekennen die gebonden is aan de collectieve resultaten die een onderneming op basis van objectieve criteria behaalt. Om het sociaal en fiscaal voordelig regime te kunnen toepassen, dienen de voorwaarden van CAO nr. 90 en de wet van 21 december 2007 nageleefd worden.

Afhankelijk van het feit of er al dan niet een vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming zal het bonusplan via een collectieve arbeidsovereenkomst of een toetredingsakte ingevoerd moeten worden. Hiervoor gelden er verplichte modelformulieren.

Een toetredingsakte kan enkel gebruikt worden door een onderneming zonder een vakbondsafvaardiging of voor de categorieën van werknemers die niet vertegenwoordigd worden door een vakbondsafvaardiging.

Sinds 25.03.2019 kan de toetredingsakte elektronisch ingevuld en neergelegd worden op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het is niet verplicht om de toetredingsakte elektronisch in te dienen. De toetredingsakte kan ook nog steeds per aangetekend schrijven opgestuurd worden of persoonlijk neergelegd worden op de Griffie. De handleiding m.b.t. het elektronisch indien van de toetredingsakte kan u via deze link raadplegen.

Opgelet: de elektronische procedure is momenteel enkel mogelijk voor toetredingsaktes en niet voor cao’s!

Bedragen 2020

De maximumjaarbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Het plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor 2020 , bedraagt 3.413 euro voor RSZ-doeleinden (3.383 euro in 2019).

De fiscale maximumgrens voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, met betaling in 2019, bedraagt 2.968 euro (2.942 euro in 2018).

Indien deze grenzen worden nageleefd, is de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13.07% verschuldigd en de werkgever een solidariteitsbijdrage van 33%.  De bonus is dan niet onderworpen aan de personenbelasting zodat er geen bedrijfsvoorheffing zal worden ingehouden.

Zowel het toegekende voordeel als de bijzondere bijdrage van 33% zijn aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

 

Bron:  CAO nr. 90 van de Nationale Arbeidsraad gesloten op 20 december 2007 (gewijzigd door de CAO nr. 90bis, gesloten op 21 december 2010); http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=48155.  

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.