Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bedragen niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor 2018

By 27 december 2017juli 15th, 2019No Comments

De maximumjaarbedragen voor de gunstige sociale en fiscale behandeling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn gekend.

Bonusplan

Werkgevers kunnen op basis van CAO nr. 90 al hun werknemers of een deel ervan op een fiscaal en sociaal gunstige manier een loonbonus toekennen die gebonden is aan de collectieve resultaten die een onderneming op basis van objectieve criteria behaalt. Om het sociaal en fiscaal voordelig regime te kunnen toepassen, dienen de voorwaarden van CAO nr. 90 en de wet van 21 december 2007 nageleefd worden.

Afhankelijk van het feit of er al dan niet een vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming zal het bonusplan via een collectieve arbeidsovereenkomst of een toetredingsakte ingevoerd moeten worden.

Bedragen 2018

De maximumjaarbedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Het plafond van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, met betaling in 2018 voor  RSZ-doeleinden bedraagt 3.313 euro.  De fiscale maximumgrens voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen, met betaling in 2018, bedraagt 2.880 euro.

Bonusplan: financieel interessant?

Sinds 1 januari 2013 betaalt de werknemer een solidariteitsbijdrage van 13.07% op de volledige loonbonus. De werkgever is een solidariteitsbijdrage van 33% verschuldigd. Voor bonussen die in 2018 betaald worden, zijn evenwel geen werkgevers sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd tot 3.313 euro.  Indien het grensbedrag overschreden wordt, zullen op het deel van de bonus dat de grens overschrijdt gewone werknemers- en werkgeversbijdragen betaald moeten worden.

Voor bonussen die in 2018 betaald worden, geldt een fiscaal grensbedrag van 2.880 euro. Dit betekent dat er voor deze bonussen geen bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden indien de bonus maximum 2.880 euro bedraagt.

Zowel het toegekende voordeel als de bijzondere bijdrage van 33% zijn aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.

Sluiting onderneming? 

Vanaf 01.01.2018 zullen ondernemingen die hun sluiting aangekondigd hebben, uitgesloten zijn van het systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen.

Concreet gaat het over de werkgevers die gebruikmaken van de informatie-en raadplegingsprocedure inzake collectief ontslag met sluiting van onderneming.

De cao’s of toetredingsakten die voor de aankondiging van het collectief ontslag met sluiting van onderneming werd neergelegd bij de FOD WASO neergelegd, blijven wel van kracht.

Deze maatregel geldt onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron:  CAO nr. 90 van de Nationale Arbeidsraad gesloten op 20 december 2007 (gewijzigd door de CAO nr. 90bis, gesloten op 21 december 2010); Ontwerp van programmawet van 6 november 2017, 2746/001. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.