Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Doelgroepenbeleid Duitstalige gemeenschap vanaf 01.01.2018

By 27 december 2017juli 15th, 2019No Comments

Ten gevolge van de 6e staatshervorming kunnen de gewesten voorzien in een eigen doelgroepenbeleid.

In navolging van het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest werkt de Duitstalige gemeenschap ook aan een eigen doelgroepenbeleid.  Vanaf 01.01.2018 worden er enkele aanpassingen doorgevoerd aan bepaalde tewerkstellingsmaatregelen.

De hervorming is enkel van toepassing op vestigingseenheden die in de Duitstalige gemeenschap gelegen zijn.

 

1. Doelgroepvermindering oudere werknemers

Vanaf 01.01.2018 voorziet de Duitstalige gemeenschap in een eigen doelgroepvermindering bij aanwerving van oudere werknemers van minstens 54 jaar. De leeftijd van 54 jaar moet bereikt zijn op de laatste dag van het kwartaal. De oudere werknemer komt slechts in aanmerking indien het refertekwartaalloon lager ligt dan 13.942,47 euro.

De doelgroepvermindering oudere werknemers is enkel van toepassing op werkgevers uit de private profitsector (categorie 1 voor structurele vermindering).

Het forfaitaire verminderingsbedrag en de periode waarin men het voordeel kan genieten, moeten nog vastgelegd worden.  Bovendien kunnen er nog bijkomende voorwaarden voor de toekenning van de doelgroepvermindering bepaald worden.

Concreet betekent dit dat de Federale doelgroepvermindering oudere werknemers vanaf 01.01.2018 niet meer van toepassing zal zijn.

 

2. Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden

Vanaf 01.01.2018 wordt de doelgroepvermindering voor stadswachten en doorstromers zonder overgangsmaatregelen opgeheven in de Duitstalige gemeenschap.

De voordelen Activa zowel de doelgroepvermindering als de werkuitkering voor langdurig werkzoekenden blijven voorlopig nog bestaan.

In de toekomst is het mogelijk dat ook deze afgeschaft zal worden, mits overgangsbepalingen.

De maatregel Sociale inschakelingseconomie (SINE), zowel de RSZ vermindering als de herinschakelingsuitkering, blijft bestaan in de Duitstalige gemeenschap.

 

3. Doelgroepvermindering herstructurering

De doelgroepvermindering voor werkgevers die werknemers aanwerven die werden ontslaan in het kader van een herstructurering, faillissement, sluiting of vereffening blijft bestaan voor werkgevers in de Duitstalige gemeenschap.

De doelgroepvermindering wordt enkel toegekend voor werknemers waarvan het kwartaalloon de kwartaalloongrens niet overschrijdt.

Vanaf 01.01.2018 zullen onderstaande kwartaalloongrenzen van toepassing zijn in de Duitstalige gemeenschap:

  • 7.178,76 euro voor werknemers die jonger zijn dan 30 jaar bij de indiensttreding;
  • 13.942,47 euro voor werknemers die minstens 30 jaar zijn bij de indiensttreding.

Concreet worden er vaste bedragen vastgelegd die niet langer gekoppeld zijn aan de grenzen van de structurele vermindering en de index.

Op 01.01.2018  komen de hierboven vermelde vaste bedragen nog overeen met de actuele geïndexeerde Federale grensbedragen.

Het is mogelijk dat de doelgroepvermindering herstructurering op termijn ook zal verdwijnen in de Duitstalige gemeenschap.

Opgelet: de vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen voor de werknemer zelf i.h.k.v. herstructurering (= Federale maatregel)  blijft ongewijzigd bestaan in de Duitstalige gemeenschap, net zoals dit het geval is in de andere regio’s. De regio’s zijn immers niet bevoegd m.b.t. verminderingen van persoonlijke socialezekerheidsbijdragen van werknemers.

 

4. Subsidie 50+

De subsidieregeling voor werkgevers die niet-werkende werkzoekende  50 plussers (met hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs) aanwerven, liep normaal gezien af op 31.12.2017. De Duitstalige gemeenschap heeft de subsidieregeling nu verlengd tot 31.12.2018.

 

5. GESCO’s

De vermindering voor gesubsidieerde contractuelen wordt zonder overgangsmaatregelen geschrapt vanaf 01.01.2018.

 

Bron: Besluit van de Regering van 28 september 2017 tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake tewerkstellingsmaatregelen, BS  8 november 2017.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.