Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Begrenzing referentie-CO2-uitstoot voor VAA bedrijfswagens

By 31 mei 2021juni 17th, 2021No Comments

Vanaf 1 januari 2021 zal het belastbaar voordeel van de bedrijfswagens niet meer kunnen dalen.

In het Belgisch Staatsblad is namelijk de wet verschenen die de referentie-CO2-uitstoot, dewelke mee de berekening van het belastbaar VAA bepaalt, begrensd. Hierdoor kunnen bedrijfswagens niet meer goedkoper worden ongeacht indien de berekening een lagere referentie-CO2-uitstoot voorziet.

Berekening voordeel alle aard bedrijfswagen

Sinds 2012 wordt het voordeel alle aard berekend op basis van de catalogusprijs van het voertuig (incl. BTW en opties en exclusief kortingen), de inschrijvingsdatum, het CO²-gehalte en het brandstoftype van het desbetreffende voertuig.

Op 6/7e van de cataloguswaarde van de auto wordt een CO2-percentage toegepast. Het uiteindelijke resultaat wordt ten slotte nog gecorrigeerd in functie van de ouderdom van de auto.

Om het CO2-percentage te bepalen, moet het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken worden met een referentie-CO2-uitstoot. Deze referentie-CO2-uitstoten worden jaarlijks bij KB vastgelegd en worden berekend op basis van de evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot van de wagens die als nieuw ingeschreven zijn. Wanneer de referentie-uitstoten stijgen, had dit als gevolg dat het voordeel alle aard van de bedrijfswagen daalde. Middels de recente begrenzingswet heeft de wetgever hier een einde aan gesteld.

De referentie-CO2-uitstoten van 2021 zullen dus ineens ook de maximumgrens bepalen. Ze kunnen derhalve enkel nog dalen.

Begrenzing

De begrenzing houdt in dat vanaf 2021 de referentie-CO2-uitstoten niet meer hoger mogen zijn dan deze van het voorgaande jaar of belastbare tijdperk.

De oefening van de evolutie van de gemiddelde CO2-uitstoot van de wagens die als nieuw ingeschreven zijn, wordt wel nog steeds gemaakt. Het resultaat van deze oefening zal echter enkel toegepast worden wanneer de bekomen referentie-CO2-uitstoten lager zijn dan het voorgaande jaar. Het VAA van de wagen kan m.a.w. alleen nog maar stijgen bij de terbeschikkingstelling van dezelfde bedrijfswagen over verschillende kalenderjaren (behoudens de correctie in functie van de ouderdom van de auto uiteraard).

Indien het resultaat hoger is, dan worden de referentie-CO2-uitstoten van het voorgaande jaar gebruikt.

Referentie-CO2-uitstoten 2021 als maximumgrens

Onderstaande referentie-CO2-uitstoten vormen dus ook meteen de maximumgrens voor de berekening van het VAA:

  • Diesel: 84gr/km
  • LPG, gas of benzine: 102 gr/km

Indien de waarden in de komende kalenderjaren lager zijn, worden voorgaande referentie-CO2-uitstoten door deze lagere waarden vervangen en gelden deze nieuwe lagere waarden als maximumnorm.

Impact voor de werkgever

Aangezien de berekening van de verworpen uitgaven verbonden zijn aan het belastbaar VAA, zullen deze ook potentieel stijgen.

Wanneer de werkgever geen tankkaart voorziet, zijn de verworpen uitgaven 17 % van het belastbaar VAA. Voorziet de werkgever wel een tankkaart, dan bedragen de verworpen uitgaven 40 %.

Inwerkingtreding

De wet voorziet de inwerkingtreding vanaf het inkomstenjaar dat ten vroegste aanvat op 1 januari 2021, aldus is de wet van toepassing vanaf deze datum.

 

Bron: Wet van 3 december 2020 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ter begrenzing van de referentie CO2 uitstoot, BS 23 april 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.