Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Tijdelijke uitbreiding statuut verenigingswerk naar socioculturele sector

By 31 mei 2021juli 29th, 2021No Comments

Met het oog op de versoepelingen in de socioculturele sector op 8 mei 2021 heeft de Minister van Sociale zaken een wetsontwerp ingediend tot uitbreiding van het statuut van het verenigingswerk, zoals dat nu bestaat voor de sportieve sector naar de socioculturele sector.

De wet op het verenigingswerk bepaalt dat wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan is op de ontvangen inkomsten enkel een solidariteitsbijdragen aan de RSZ verschuldigd is, en een heffing van 10 % (rekening houdend met de 50% onkostenvergoeding). Voor meer info verwijzen we graag naar ons artikel ‘Bijkluswet deels vervangen door wet betreffende het verenigingswerk- platform actief!’.

Uitbreiding toepassingsgebied met socioculturele sector

Het toepassingsgebied van de wet op het verenigingswerk wordt uitgebreid met:

  • artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector;
  • verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s in de socioculturele, sport-, cultuur-, kunst-educatieve en kunstsector.

Het betreft bijvoorbeeld regisseurs, dirigenten, choreografen enz. die actief zijn in de vele lokale amateurkunstenorganisaties, maar ook over lesgevers in de brede zin van het woord (lesgevers, maar ook coaches, procesbegeleiders).

Indien voorgaande werkzaamheden uitgeoefend worden, mag hiervoor toepassing gemaakt worden van het fiscaal en sociaal gunstig regime van de verenigingswerker.

De overige voorwaarden moeten uiteraard ook voldaan zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de schriftelijke overeenkomst inzake verenigingswerk, de elektronische aangifte, de minimum vergoeding, …

Inwerkingtreding

Het voorontwerp voorziet dat de wet in werking moet treden vanaf de openstelling van de sector, zijnde in feite dus retroactief vanaf 8 mei 2021.

Tijdelijke oplossing

De wet op het verenigingswerk is tijdelijk en is slecht van toepassing tot 31 december 2021. Ook voor de socioculturele sector wordt deze tijdelijkheid doorgetrokken en gelden de bepalingen m.a.w. ook maar (voorlopig) tot deze datum.

Het is thans nog even afwachten tot de wet werkelijk gepubliceerd wordt. Deze werd ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Bron: Wet van 20 juli 2021 houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk, BS 23 juli 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.