Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Preventiemaatregelen op de werkvloer – nieuwe generieke gids

By 31 mei 2021No Comments

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op de werkvloer. In het kader hiervan moet je als werkgever een aantal maatregelen nemen om de verspreiding van het virus op de werkvloer tegen te gaan.

Generieke gids versie 4

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, de beleidscel van de Minister van Werk en de experten van de FOD WASO hebben op 12/05/2021  in overleg een nieuwe versie van de generieke gids (versie 4) uitgewerkt om de ondernemingen bij te staan tijdens de coronacrisis.  Deze gids bevat noodzakelijke principes en maatregel om ondernemingen toe te laten om veilig te werken door besmettingen op het werk maximaal te vermijden. Er werden enkele onderdelen aangepast op basis van nieuwe wetenschappelijke kennis en de gewijzigde situatie n.a.v. de evolutie in de test-en vaccinatiestrategieën, o.a.:

  • Doelstelling van de gids

De maatregelen van de generieke gids dienen steeds consequent en door iedereen te worden nageleefd. Dit geldt ook voor diegenen die negatief hebben getest op de aanwezigheid van
het coronavirus, evenals voor wie reeds werd gevaccineerd.

    • Een persoon met een negatief testresultaat kan in een aantal gevallen toch besmet zijn pf de dag nadien positief zijn en dus ook het virus overdragen.
    • Personen die gevaccineerd zijn, kunnen nog besmet worden en het virus overdragen.
  • Ventilatie en verluchting

Ruimtes moeten zoveel mogelijk met verse buitenlucht of met van virus gezuiverde lucht geventileerd worden. Er wordt daarbij verwezen naar permanent ventileren, 24 uur per dag en 7 dagen per week. In dit kader wordt ook verwezen naar het aanpassen van het aantal kubieke meter verse lucht per tijdseenheid aan het aantal aanwezigen met ook het behoud van een minimale
ventilatie wanneer de vertrekken niet worden gebruikt.

Het CO2-gehalte in de ruimte is een indicator voor luchtverversing en mag in geen geval de grenswaarde (cf. artikel III.1-34 van de codex over het welzijn op het werk) overschrijden. Het CO2-gehalte  moet zo laag mogelijk gehouden worden. Indien nodig dient het aantal personen in de binnenruimten verminderd te worden. Zorg voor
bijkomende verluchting door zoveel mogelijk gebruik te maken van verse buitenlucht.

Meer informatie rond ventilatie tijdens de coronacrisis op de website van de FOD WASO.

  • Dragen van mondmaskers

Men moet duidelijke instructies voorzien voor het correct gebruik van het mondmaskers, o.a. wanneer het moet worden gedragen en vervangen.  Het dient in elk geval te gaan om een masker zonder uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus, mond en kin bedekt.

In de situaties waar organisatorische maatregelen en collectieve beschermingsmiddelen onvoldoende bescherming kunnen bieden, is het dragen van het mondmasker als bijkomende maatregel noodzakelijk, in samenhang met andere preventiemaatregelen en met respect voor de preventiehiërarchie. Bijvoorbeeld indien de afstand van 1,5 meter tussen de personen niet kan worden gerespecteerd (binnen of buiten).

Zelfs in gesloten ruimtes waar meerdere personen aanwezig zijn en waar de organisatorische maatregelen en collectieve beschermingsmiddelen, waaronder een afstand van 1,5 meter tussen de personen, kunnen worden gerespecteerd, is het dragen van het mondmasker als bijkomende maatregel sterk aanbevolen.

  • Teststrategie in de onderneming

De generieke gids bevat een nieuw hoofdstuk i.v.m. de teststrategie in de onderneming met links naar relevante informatie op de website van de FOD WASO.

Sectorgidsen

De gids bevat een kader met maatregelen die vervolgens verder op door de sectoren en de ondernemingen verder ingekleurd kunnen worden om er voor te zorgen dat de activiteiten uitgeoefend kunnen worden in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden.

Er zijn ook reeds enkele sectorgidsen of protocollen verschenen die een sectorale invulling geven aan de maatregelen en richtlijnen van de generieke gids.

Bijkomende informatie

Specifiek voor de winkels heeft de FOD Economie een gids opgesteld met richtlijnen.

De Economic Risk Management Group (ERMG) heeft ook een praktische leidraad opgesteld voor de omgang met klanten voor kabinetten, salons, kantoren,…. van vrije beroepen en zelfstandigen.  

Federgon heeft instructies opgesteld i.v.m. verantwoord naar een opleiding met zowel voor docenten als deelnemers richtlijnen rond hygiëne en veiligheid.

De FOD WASO heeft ook een affiche ‘veilig op het werk’ ter beschikking gesteld die uitgehangen kan worden op de werkvloer. Daarnaast is er ook een nieuwe versie van de checklist preventie COVID-19 die gebaseerd is op de generieke gids en de principes van de welzijnsreglementering. Deze checklist kan u gebruiken als een controlelijst i.h.k.v. zelfcontrole.

 

Bron: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/veilig-aan-het-werk-tijdens-de-coronacrisis-versie-4-van-de-generieke-gids. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.