Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bijkomende bescherming voor werknemers die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan – update

By 29 maart 2024No Comments

Er is een wetsvoorstel ingediend in de Kamer dat beoogt om werknemers die een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting ondergaan beter te beschermen.

Er wordt daarbij voorzien in een ontslagbescherming alsook een bescherming tegen discriminatie.

In het oorspronkelijk ingediende wetsvoorstel werd ook voorzien op een recht op afwezigheid met loonbehoud. Dit is echter via een amendement terug geschrapt. De werknemers hebben bijgevolg geen recht op loon wanneer ze afwezig te zijn van hun werk voor het volgen van een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting. Voor dergelijke afwezigheden kunnen de werkgever en werknemer bijgevolg diverse afspraken maken (vb. vakantie, gewettigde afwezigheid zonder loon,….).

Ontslagbescherming

Behalve om redenen die geen verband houden met de afwezigheid van de werknemer of de werkneemster om een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting te volgen, mag de werkgever bij wie de werkneemster of de werknemer die een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting volgt in dienst is, geen handeling verrichten die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, vanaf het ogenblik dat hij daarvan via een medisch attest in kennis wordt gesteld, tot het verstrijken van een termijn van twee maanden.

Belangrijk in dit kader is dat de werknemer de werkgever op de hoogte moet brengen van het ondergaan van vruchtbaarheidsbehandeling(en) of een programma van medisch begeleide voortplanting via een medisch attest. Deze kennisgeving is het startpunt van de beschermingsperiode die een einde neemt 2 maanden na deze kennisgeving.

Voorbeeld: 

  • attest met kennisgeving op 05/03/2024 –> bescherming loopt tot 04/05/2024
  • attest met kennisgeving op 10/04/2024 –> bescherming loopt tot 09/06/2024
  • attest met kennisgeving op 10/05/2024 –> bescherming loopt tot 09/07/2024
  • Totaal: +- 4 maanden bescherming

De bewijslast om aan te tonen dat het ontslag vreemd is aan de afwezigheid wegens een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting ligt bij de werkgever.  Op verzoek van de werknemer dient de werkgever de werknemer ook in kennis te stellen van deze redenen.

Indien de werkgever niet slaagt in deze bewijslast loopt hij het risico om een forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden brutoloon te moeten betalen. Deze vergoeding komt bovenop de normale verbrekingsvergoeding die de werkgever verschuldigd is bij een verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Deze vergoeding kan bovendien ook gecumuleerd worden met de forfaitaire vergoeding bij discriminatie (zie hieronder).

Bescherming tegen discriminatie

Er wordt voorzien dat het ondergaan van vruchtbaarheidsbehandeling(en) of een programma van medisch begeleide voortplanting met afwezigheden tot gevolg, geen nadelige gevolgen mag hebben voor de werknemer.

De werknemer heeft bijgevolg na afwezigheid wegens een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting recht op:

  • een terugkeer naar dezelfde functie en indien dat niet mogelijk is naar een gelijkwaardige of vergelijkbare functie;
  • elke verbetering van de arbeidsvoorwaarden waarop de werknemer tijdens de afwezigheid aanspraak op had kunnen maken;
  • alle verworven recht en in wording zijnde rechten tijdens de afwezigheid.

Bij schending van dit discriminatieverbod loopt de werkgever het  risico om een forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden brutoloon te moeten betalen.

Amendement 

Er werd nog een amendement ingediend om het toepassingsgebied uit te breiden naar “medisch begeleide voortplanting” in plaats van enkel vruchtbaarheidsbehandeling. Dit amendement werd ondertussen goedgekeurd in de kamer. 

Bijgevolg wordt het opschrift van het wetsvoorstel aangepast naar “Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, tot instelling van een bescherming
voor de werkneemsters en de werknemers die van het werk afwezig zijn om een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting te volgen. 

Inwerkingtreding

Er wordt voorzien in een inwerkingtreding 10 dagen na publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad.

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bron: Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen en tot instelling van een bescherming voor de werkneemsters en de werknemers die met het oog op het diagnosticeren en het behandelen van onvruchtbaarheid van het werk afwezig zijn, Parl.St. Kamer 2023 – 2024, 0798; Wetsontwerp tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, tot instelling van een bescherming voor de werkneemsters en de werknemers die van het werk afwezig zijn om een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting te volgen, Parl.St. Kamer 2023 – 2024, 0798. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.