Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bijna tijd voor de decemberafrekening!

By 19 november 2019november 29th, 2019No Comments

De maand december nadert en dit betekent dat er een afrekening van het vakantiegeld moet gebeuren voor bedienden die in de loop van het jaar hun arbeidsduur hebben verminderd. Dit is de zogenaamde decemberafrekening.

Het doel van de decemberafrekening is om de opgebouwde vakantierechten te waarborgen van bedienden die hun arbeidstijd verminderen.

De werkgever moet in december regularisatievakantiegeld betalen aan de bedienden die in de loop van het jaar hun gemiddelde wekelijkse arbeidsduur hebben verminderd en dit overeenkomstig de vakantierechten die de werknemer niet heeft kunnen nemen omwille van de vermindering van prestaties.

De vermindering van de arbeidsduur kan betrekking hebben op:

  • vrijwillige deeltijdse tewerkstelling in overleg tussen werknemer en werkgever;
  • deeltijds tijdskrediet;
  • deeltijds thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof)
  • deeltijdse werkhervatting na volledige arbeidsongeschiktheid
  •  …

Hiervoor moet een afrekening gemaakt worden van het enkel vakantiegeld en het dubbel vakantiegeld.

  • enkel vakantiegeld: 7,67% van de werkelijke en fictieve brutolonen van het vakantiedienstjaar (m.u.z. eindejaarspremies die een vast karakter hebben), verminderd met het enkel vakantiegeld dat de bediende in de loop van het vakantiejaar heeft ontvangen en dat werd berekend op het arbeidsregime waarin de bediende was tewerkgesteld op het moment van opname van de vakantie.
  • dubbel vakantiegeld: 7,67% van de werkelijke en fictieve brutolonen van het vakantiedienstjaar (m.u.z. eindejaarspremies die een vast karakter hebben), verminderd met het dubbel vakantiegeld dat de bediende in de loop van het vakantiejaar heeft ontvangen en dat werd berekend op het arbeidsregime waarin de bediende was tewerkgesteld op het moment van opname van de (hoofdzakelijke) vakantie.

Het saldo van deze twee berekeningen vormt het regularisatievakantiegeld dat het verlies aan vakantie voor het lopende jaar compenseert.

Opgelet: de afrekening moet niet gebeuren wanneer het vakantiegeld werd betaald en de volledige vakantie werd genomen voor de vermindering van de arbeidsduur.

Opgelet: indien de hoofdvakantie werd genomen en het dubbel vakantiegeld werd betaald voor de vermindering van de arbeidsduur, dan zal de afrekening enkel voor het enkel vakantiegeld worden verricht.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.