Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Binnenkort gelegenheidsarbeid begrafenissector?

By 30 januari 2019oktober 21st, 2019No Comments

Het wetsontwerp van 26.10.2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken voorziet een specifiek statuut van gelegenheidsarbeid voor de sector van begrafenisondernemingen op verzoek van de sociale partners.

De bedoeling is om de administratieve formaliteiten voor de werkgevers en de controles door de inspectiediensten te vereenvoudigen wanneer het gaat om werknemers die zeer beperkte en zeer onregelmatige prestaties leveren.

Gelegenheidsarbeid

Als gelegenheidswerknemers worden beschouwd de werknemers die in de sector van de begrafenisondernemingen ter gelegenheid van een overlijden, occasioneel in dienst genomen worden en verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk.

Het gaat daarbij uitsluitend om de werknemers die:

  • taken als bode verrichten, transporten verzorgen, opbaringen verzorgen, een rouwkapel plaatsen, het onthaal in het rouwcentrum verzorgen en/ of bij de koffietafel helpen;
  • de kist met het stoffelijk overschot of de urne met de as van de overledene dragen en in de (ceremonie) wagen plaatsen, de nabestaanden begeleiden en/of de (ceremonie)wagen besturen en net houden. Voor deze werknemers geldt een verplichte tijd

In tegenstelling tot gelegenheidsarbeid in de horecasector en in de land- en tuinbouwsector wordt er voor de begrafenissector geen maximum contingent vastgelegd.

Loon

De gewone loonbarema’s van PC 320 zijn onverkort van toepassing.

Bovendien zijn de gewone socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen van toepassing. Er is dus geen sprake van een voordelig berekening van de socialezekerheidsbijdragen op basis van een forfaitair loon.

Dimona

Voor deze werknemers geldt er een verplichte tijdregistratie met opgave van het tijdstip van het begin en van het einde van de prestaties in de dimona.

Voorafgaand aan elke prestatie moet er een dimona verricht worden met vermelding van het begin-en einduur van de prestatie, PC 320 en een lettercode (nog te bepalen door de RSZ).

Inwerkingtreding?

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

De regels m.b.t. gelegenheidsarbeid in de begrafenissector zullen in werking treden op de eerste dag van het kwartaal dat volgt volgt op het kwartaal waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

 

 

Bron: Wetsontwerp van 26 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, Parl.St Kamer 2018-2019, 3355/01.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.