Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Binnenkort nieuwe verblijfsdocumenten voor buitenlanders?

By 30 september 2020No Comments
Via het KB van 12/06/2020  wordt er een vernieuwing doorgevoerd van de elektronische verblijfsdocumenten die door de Belgische overheid aan buitenlanders worden toegekend.
Het doel hiervan is om de verblijfsdocumenten veiliger te maken, de geldigheidsduur van de documenten in overeenstemming te brengen met de Europese regels en om enkele verduidelijkingen aan te brengen zodat het type verblijf duidelijker is.
Zo worden bijvoorbeeld de opschriften en letters  aangepast.
Oud opschrift Nieuw opschrift
A.     Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister – tijdelijk verblijfA.     Beperkt verblijf
B.     Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregisterB.     Onbeperkt verblijf
C.      Identiteitskaart voor VreemdelingK. Vestiging
D.     EU-langdurig ingezeteneL. EU-langdurig ingezetene
E.      Verklaring van inschrijvingEU. Inschrijving – art. 8 DIR 2004/38/EG
 E+. Document ter staving van het duurzaam verblijfEU+. Duurzaam verblijf – art. 19 DIR 2004/38/EG
F.      Verblijfskaart van familielid van een burger van de UnieF.      Familielid EU – art. 10 RL 2004/38/EG
F+. Duurzame verblijfskaart van familielid van een burger van de UnieF+. Familielid EU – art. 20 RL 2004/38/EG

Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de nieuwe documenten uitgereikt zullen worden aangezien er nog een datum van inwerkingtreding vastgelegd moet worden door de Minister van Binnenlandse zaken.

Bron: KB van 12.06.2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 29 juni 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.