Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bouwsector en terugbetaling gewaarborgd loon

By 30 mei 2023No Comments

Ondernemingen in de bouwsector met minder dan twintig werknemers in dienst en die aangesloten zijn bij een door Constructiv erkende Patronale Compensatiedienst, kunnen van Constructiv een terugbetaling vragen van het gewaarborgd loon dat de werkgever aan de arbeiders in de periode van arbeidsongeschiktheid moet betalen. Het gaat over 94,81 % van de bruto gewaarborgd loon (de werkgeversbijdragen worden niet terugbetaald).

Het betreft geen arbeidsongeval of beroepsziekte.

Voor de terugbetaling voorzag een sectorale cao dat de werkgever het medisch attest moest overhandigen waaruit de echtheid en duur van de arbeidsongeschiktheid vast stond binnen de 5 werkdagen na de begindatum van de op het arbeidsongeschiktheidsattest vermelde periode van arbeidsongeschiktheid.

Echter zorgde dit voor problemen in het kader van de nieuwe wetgeving over het voorleggen van het geneeskundig getuigschrift. Deze wet zegt dat werknemers die één dag arbeidsongeschiktheid zijn, hun afwezigheid omwille van arbeidsongeschiktheid niet langer moeten verantwoorden middels een attest. En dit tot maximaal 3 keer per jaar.

De sociale partners in de bouwsector hebben daarom de cao aangepast en in lijn gebracht met de nieuwe wetgeving.

De cao is van toepassing op ondernemingen werkzaam binnen PC124, die minder dan 20 werknemers tewerkstellen.

Onder ziekteperiode wordt nu verstaan “een periode van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval van gemeen recht (privé-leven) die gedekt is door een eerste medisch attest of door een melding van de werkgever, wanneer het een ziekteperiode betreft met een maximumduur van 1 dag en dit met een maximum van 3 meldingen per kalenderjaar, eventueel gevolgd door één of meerdere attesten van verlenging of herval.

Door verruiming van het begrip ziekteperiode kunnen werkgevers nu ook de terugbetaling ontvangen van het gewaarborgd loon voor de dagen van arbeidsongeschiktheid waarvoor de werknemer geen attest moet overhandigen, evenwel beperkt tot 3 keer per jaar voor de 1e dag van de arbeidsongeschiktheid. De werkgever moet schriftelijk de melding doen binnen de 2 werkdagen volgend op de ziektedag aan de Patronale Compensatiedienst waarbij de onderneming is aangesloten.

De cao treedt in werking op 1 april 2023 voor alle ziekteperiodes met een aanvangsdatum na 31 maart 2023.

Bron : cao van 20 april 2023 betreffende de verevening aan sommige werkgevers van de bedragen die verschuldigd zijn aan de arbeiders in geval van arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van ziekte of een ongeval van gemeen recht.

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.