Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bouwsector: winteropleidingen – rustdagen 2021- 2022 – update

By 29 november 2020No Comments

Winteropleidingen

Werkgevers behorende tot de bouwsector (PC 124) kunnen tijdens de winterperiode genieten van een voordelig winteropleidingssysteem.  Dit systeem wordt gecoördineerd door het Fonds voor Bestaanszekerheid van de bouwsector (Constructiv).

Voorwaarden

Dit systeem kan toegepast voor opleidingen die aangeboden worden aan de arbeiders in de periode van 1 december tot en met 31 maart.

Gelet op de coronacrisis en de impact daarvan op het inplannen van opleidingen, staat de RVA uitzonderlijk toe om de periode van de winteropleiding met 1 maand te verlengen, namelijk van 1 december 2020 tot 30 april 2021.

De opleiding moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De opleiding vindt plaats tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer (ongeacht de weersomstandigheden);
 • De opleiding moet plaatsvinden tijdens de normale werkuren;
 • De opleiding duurt minimum 8 uren;
 • Het totale aantal opleidingsuren per werknemer bedraagt 160 uren per winter;
  • De opleiding moet gevolgd worden bij een erkend opleidingscentrum.

Voordelen

De winteropleidingen bieden zowel voordelen aan de werkgever als aan de werknemer.

De werkgever draagt geen loonkost gezien de werknemers genieten van een werkloosheidsuitkering ten laste van de RVA.  Bovendien ontvangt u als werkgever ook een financiële tussenkomst in de opleidingskost. Deze tussenkomst bedraagt 5 €/uur per aanwezige arbeider voor theoretische opleidingen en 10 €/uur per aanwezige arbeider voor praktische opleidingen. Ook kan u eventueel genieten van overheidssteun via de kmo-portefeuille.

U kan als werkgever ook deelnemen aan de opleidingen waarvoor dezelfde tussenkomst gelden.

De werknemer ontvangt naast de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding bouw bij tijdelijke werkloosheid, nog een bijkomende premie van 40 euro netto per opleidingsdag van het Fonds.

En niet te vergeten, de arbeiders verwerven nieuwe competenties en als werkgever kan u zo voldoen aan de opleidingsverplichtingen opgelegd in de sector.

Praktisch

Voor de werknemers moet er tijdelijke werkloosheid aangevraagd worden wegens “fictief” slecht weer bij de RVA volgens de normale procedure. Deze mededeling dient maandelijks te gebeuren op de eerste effectieve werkloosheidsdag (of op de werkdag onmiddellijk voorafgaand of volgend hierop). Opgelet, indien er reeds een aangifte tijdelijke werkloosheid wegens “werkgebrek” of “effectief slecht weer” werd aangegeven voor een werknemer in de desbetreffende maand, moet er geen nieuwe maandelijkse aangifte gebeuren.

Het formulier C3.2.-werkgever moet opgemaakt worden met registratie van de uren tijdelijke werkloosheid “slecht weer” in het rooster (aanduiding “geprogrammeerde winteropleiding met vermelding van de periode van de opleiding).

Voor de start van de opleiding moet de werkgever een aanvraag indienen tot tussenkomst bij het Fonds.

Rustdagen en vervangende feestdagen 2021 – 2022

Hieronder geven we een overzicht van de verplichte feest- en rustdagen vastgelegd voor 2020 en 2021 in PC 124.

Rustdagen 2021Rustdagen 2022
Dinsdag 6 april 2021Dinsdag 4 januari 2022
Woensdag 7 april 2021Woensdag 5 januari 2022
Donderdag 8 april 2021Donderdag 6 januari 2022
Vrijdag 9 april 2021Vrijdag 7 januari 2022
Dinsdag 2 november 2021Donderdag 14 april 2022
Woensdag 3 november 2021Vrijdag 15 april 2022
Vrijdag 12 november 2021Maandag 31 oktober 2022
Vrijdag 24 december 2021Woensdag 2 november 2022
Dinsdag 28 december 2021Dinsdag 27 december 2022
Woensdag 29 december 2021Woensdag 28 december 2022
Donderdag 30 december 2021Donderdag 29 december 2022
Vrijdag 31 december 2021Vrijdag 30 december 2022
Vervanging feestdagen 2021 Vervanging feestdagen 2022
 • De feestdag van zaterdag 1 mei 2021 wordt vervangen door vrijdag 14 mei 2021
 • De feestdag van zaterdag 25 december 2021 wordt vervangen door maandag 27 december 2021
 • De feestdag van zaterdag 1 januari 2022 wordt vervangen door maandag 3 januari 2022
 • De feestdag van zondag 1 mei 2022 wordt vervangen door vrijdag 27 mei 2022
 • De feestdag van zondag 25 december 2022 wordt vervangen door maandag 26 december 2022

Uitzendkrachten 

Uitzendkrachten in de bouwsector hebben recht op een inhaalrustdag indien ze de werkdag die de rustdag voorafgaat effectief tewerksteld waren. 

Voor de inhaalrustdagen bouw voor de periode van 21/12/2020 – 31/12/2020 geldt een uitzondering. Uitzendkrachten zullen recht hebben op de inhaalrustdagen in deze periode indien ze op 18/12/2020 effectief gewerkt hebben als uitzendkracht in de bouwsector of niet effectief gewerkt hebben wegens tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer of wegens ziekte. 

Opgelet: er is geen gelijkstelling voorzien voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona!

 

Bron: Beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) betreffende de vervanging van feestdagen in 2021 en 2022; Collectieve arbeidsovereenkomst van 09/01/2020 betreffende de arbeidsduurvermindering; KB van 20/05/2020 tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, BS 2 juni 2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.