Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Brussels Gewest : premie bij aanwerving na IBO

By 31 oktober 2022No Comments

Sinds 01/01/2022 kent ACTIRIS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) in de plaats van de RVA een premie toe aan de werkgever die de niet-werkende werkzoekende die bij hem een Formation Professionnelle individuelle en entreprise (FPIE) heeft afgerond, na afloop ervan aanwerft met een arbeidsovereenkomst.

Aan het einde van de individuele beroepsopleiding moet de werkgever  de werkzoekende aanwerven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een periode die ten minste gelijk is aan de duur van de opleiding voor dezelfde functie en uurregeling.

1. Welke werkgever ?

Werkgevers uit de private sector (rechtspersonen en natuurlijke personen) evenals de volgende werkgevers uit de overheidssector komen in aanmerking voor deze premie wanneer zij contractuele (geen statutaire) werknemers in dienst nemen:
– de autonome overheidsbedrijven;
– de openbare kredietinstellingen;
– de ondernemingen voor openbaar personenvervoer;
– de openbare uitzendbureaus,
– de provincies;
– de gemeenten;
– de OCMW‘s;
– de organisaties van openbaar belang van type B met een openbare dienstverleningstaak van culturele aard;
– de onderwijsinstellingen, maar alleen voor hun contractuele onderhouds-, administratief en dienstpersoneel (geen onderwijzend, academisch of wetenschappelijk personeel).

2. Welke werkzoekenden ?

De werkzoekende moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ;
  • niet langer leerplichtig zijn;
  • de wettelijke pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt;
  • geen diploma hebben dat hoger is dan het GHSO;
  • in het geval van een diploma dat hoger is dan het GHSO, ten minste 45 jaar oud zijn op de datum waarop de opleiding begint;
  • geen uitkeringen ontvangen (werkloosheidsuitkeringen, tegemoetkomingen aan personen met handicap of recht op maatschappelijke integratie).

3. Contracten

In eerste instantie moet de werkgever met de werkzoekende en Bruxelles Formation een FPIE-opleidingsovereenkomst hebben afgesloten (voor ten minste één maand en ten hoogste zes maanden).

Na afloop van de opleidingsperiode moet de werkgever de stagiair in dienst nemen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een periode die ten minste gelijk is aan de duur van de opleiding.

4. Bedrag van de premie

De premie bedraagt :

  • 500 euro per maand voor een voltijdse opleiding;
  • In geval van een deeltijdse opleiding is de premie afhankelijk van het vastgestelde uurrooster

De premie wordt vermenigvuldigd met het aantal maanden waarin de opleiding werd gevolgd, met een maximum van zes maanden.

Voorbeeld: voor een opleiding van drie maanden, vier dagen per week, ontvangt de werkgever een premie van 500 euro X 3 X 4/5 = 1.200 euro.

5. Formaliteiten?

De werkgever dient de premieaanvraag bij Actiris in binnen twee de maanden die volgen op het begin van de arbeidsovereenkomst die volgt op de opleidingsperiode, met behulp van het webformulier van Actiris.

Binnen de 20 werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag deelt Actiris haar beslissing schriftelijk mee. In geval van een positieve beslissing beschikt Actiris over twee maanden om de premie aan de werkgever te betalen.

 

Bron : Besluit van 20 juli 2022 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een steun voor individuele beroepsopleiding in de onderneming, BS van 26 juli 2022; Infofiche steunmaatregel FPIE voor kandidaten zonder inkomen. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.