Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Brusselse overheid maakt ‘Activa Brussels’ en aanmoedigingspremie nog interessanter

By 30 september 2019No Comments

Activa Brussels

Een langdurige werkzoekende kan in Brussel aanspraak maken op een werkuitkering ‘Activa Brussels’ als aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

  • Woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Minstens 12 maanden als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn;
  • Een arbeidsovereenkomst voor minstens zes maanden of voor onbepaalde duur (of motief instroom  bij uitzendarbeid);
  • Het arbeidsregime moet minstens halftijds zijn.

De werknemer zal dan deels vergoed worden door een werkuitkering en anderzijds door de werkgever die hem aangeworven heeft. De werkgever kan deze werkuitkering in mindering brengen van het nettoloon van de werknemer.

Deze inhouding op het nettoloon is niet beperkt tot de werkgevers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aldus kunnen alle werkgevers met een werknemer woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van dit voordeel gebruik maken.

Vanaf 1 oktober 2019 wordt de Activa Brussels op twee niveaus verruimd:

  • Titel “erkenning van verworven compententies”

Dit betreft een uitzondering op de minimumduur van 12 maanden. Als een langdurige werkzoekende een titel verworven heeft in het kader van het systeem erkenning van competenties, zal de nieuw aangeworven werknemer onmiddellijk in aanmerking komen voor de activa-uitkering, zonder eerst een wachtperiode te moeten doorlopen.

  • Verhuis naar ander gewest binnen België

Als de werknemer gedurende de tewerkstellingsperiode zijn hoofdverblijfsplaats verplaatst naar een ander gewest dan brengt dit de activa-uitkering niet in het gedrang. De werknemer behoudt aldus zijn voordeel. Deze wijziging treedt retroactief in voege vanaf 1 juli 2018.

 

Brusselse aanmoedigingspremie voor de werkgever

Als een werkgever investeert in het aanleren van de vaardigheden voor een bepaalde functie binnen zijn onderneming aan een werkzoekende, dan kan hij hiervoor subsidies, m.n. een aanmoedigingspremie genieten.

Om in aanmerking te komen voor de aanmoedigingspremie, moet de werkzoekende:

  • Jonger zijn dan 30 jaar;
  • Niet in het bezit zijn van een getuigschrift van hoger secundair onderwijs en;
  • Voltijds tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
  • De opleiding vindt plaats gedurende de periode dat er werkuitkeringen genoten worden.

De waaier van opleidingen die in aanmerking komen voor de aanmoedigingspremie wordt vanaf 1 oktober 2019 verruimd. Het gaat over alle opleidingen die worden gegeven door een erkende dienstverlener bevoegd voor opleiding, beroepsopleiding of onderwijs. Ook alle sectorale opleidingen komen in aanmerking, op voorwaarde dat ze georganiseerd of erkend zijn door de sociale partners.

Ook deze wijziging is vanaf 1 oktober 2019 van toepassing.

 

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 juli 2019 houdende verschillende wijzigingen betreffende tewerkstellingssteun, BS 9 september 2019.

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.