Skip to main content
Sociaal-Juridisch

BV-vrijstelling steunzones : afschaffing groep A en B

By 31 augustus 2022No Comments

In 2015 heeft de overheid de eerste steunzones gedefinieerd waarop de vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ondernemingen die investeren in deze zones van toepassing is. De vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van steunzones kan genoten worden voor een periode van 2 jaar en dit voor iedere bijkomende arbeidsplaats die als gevolg van deze investering gecreëerd is. Deze arbeidsplaats moet gedurende ten minste drie jaar of vijf jaar ingevuld blijven afhankelijk van of de onderneming een KMO is of niet.

Steungebieden

In de steungebieden worden er zones afgebakend tussen enerzijds de zone ‘groep A’, zijnde de steunzone die samenvalt met de door Europa goedgekeurde ‘regionale steunkaart’ en anderzijds ‘groep B’, de zone die niet voorkomt op deze steunkaart.

KMO’s hebben in de hele zone recht op steun terwijl ondernemingen die niet onder de definitie van KMO vallen, oftewel de ‘grote ondernemingen’ enkel in aanmerking komen voor deze maatregel, indien de investering betrekking heeft op nieuwe vestigingen en nieuwe activiteiten van bestaande vestigingen die gelegen zijn in zone A.

Wijziging

Met de wet diverse fiscale bepalingen heft de wetgever het onderscheid tussen groep A en B op. In de fiscale wetgeving wordt voor wat de zones betreft, nu rechtstreeks verwezen naar de Belgische regionale steunkaart.

Voor lopende steunaanvragen heeft dit geen impact. Grote ondernemingen die voor 1 januari 2022 een aanvraag hebben ingediend, kunnen de BV-vrijstelling nog toepassen indien aan de overige wettelijke voorwaarden voldaan is.

Na voormelde datum zullen deze onderneming enkel nog de steunmaatregel kunnen genieten voor investeringen in de afgebakende steunzones vastgelegd bij KB én die tevens voorkomen op de Belgische regionale steunkaart.

Thans is er nog geen nieuwe regionale steunkaart door Europa afgeleverd voor de periode 2022-2027. Voorlopig kunnen er dus geen nieuwe aanvragen ingediend worden door grote ondernemingen.

Tenslotte moet de beoordeling of een onderneming een KMO of een middelgrote onderneming is,  plaatsvinden op het moment van indiening van het aanvraagformulier.

Bron: Wet van 5 juli 2022 houdende diverse fiscale bepalingen, BS 15 juli 2022

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.