Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Q2 2022 Neutralisering studentenuren voor prestaties in de zorg en het onderwijs -update

By 31 augustus 2022No Comments

Er wordt ook voor het tweede kwartaal van 2022 voorzien in een volledige neutralisatie van de uren die een student presteert in de zorgsector of in het onderwijs. Dit geldt ook voor de uren die als student-uitzendkracht gepresteerd worden bij de klant-gebruikers die tot deze sectoren behoren. Deze uren tellen niet mee voor het contingent van 475 uren voor 2022.

Zorgsector: 

 • PC 318 (gezins- en bejaardenhulp – werkgeverscategorie 211 en 611)
 • PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten – werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962)
 • PC 330 (gezondheidsinrichtingen en -diensten – werkgeverscategorie 025 , 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735,  812, 822, 830 en 911)
 • PC 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector – werkgeverscategorie 122 en 322)
 • PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector — werkgeverscategorie 022 en 222)
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van COVID-19 vaccinatiecentra en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de contactopsporing in het kader van het COVID-19 coronavirus
 • openbare zorginstellingen met volgende NACE-codes:
  • 86101 – algemene ziekenhuizen, muv geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
  • 86102 – geriatrische ziekenhuizen
  • 86103 – gespecialiseerde ziekenhuizen
  • 86104 – psychiatrische ziekenhuizen
  • 86109 – overige hospitalisatiediensten
  • 86210 – huisartspraktijken
  • 86901 – activiteiten medische laboratoria
  • 86903 – ziekenvervoer
  • 86904 – activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
  • 86905 – ambulante revalidatieactiviteiten
  • 86906 – verpleegkundige activiteiten
  • 86909 – overige menselijke gezondhgeidszorg n.e.g.
  • 87101 – rust- en verzorgingstehuizen
  • 87109 – overige verpleeginstellingen  met huisvesting
  • 87201 – Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
  • 87202 – Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
  • 87203 – Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
  • 87204 – Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden
  • 87205 – Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen
  • 87209 – Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
  • 87301 – rusthuizen voor ouderen
  • 87302 – Serviceflats voor ouderen
  • 87303 – Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap
  • 87304 – Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap
  • 87309 – Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
  • 87901 – integrale jeugdhulp met huisvesting
  • 87902 – Algemeen welzijnswerk met huisvesting
  • 87909 – Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
  • 88101 – Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
  • 88102 – Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
  • 88103 – Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88104 – Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88109 – Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
  • 88911 – Kinderdagverblijven en crèches
  • 88912 – Kinderopvang door onthaalmoeders
  • 88919 – Overige kinderopvang
  • 88991 – Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88992 – Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
  • 88993 – Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
  • 88994 – Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
  • 88996 – Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
  • 88999 – Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.

RSZ

De gewone aangifteregels voor studenten blijven van toepassing namelijk een tijdige Dimona ‘STU’ en de aangifte van de gepresteerde uren in de DmfA. Een Dimona met aanduiding van uren blijft verplicht.

De onlineteller student@work waarbij het resterende aantal uren in het contingent kan worden geconsulteerd, is reeds aangepast. Deze uren worden bijgevolg dus niet meegenomen.

Fiscus

Deze uren die bovenop het contingent gepresteerd kunnen worden in de zorg- en onderwijssector, zijn eveneens vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing.

Kinderbijslag en nettobestaansmiddelen

Met een recent ministerieel besluit heeft Vlaams minister Crevits beslist dat de uren die de studenten in Q2 2022 gewerkt hebben in de zorg- en onderwijssector geen invloed hebben op het recht op kinderbijslag.

Dat geldt ook voor de prestaties die als uitzendkracht geleverd zijn bij gebruikers die behoren tot de zorgsector en het onderwijs.

Het ministerieel besluit is retroactief in werking getreden vanaf 1 april 2022.

Overige sectoren?

Voor de overige sectoren was de neutralisering beperkt tot 45 gepresteerde uren en enkel voor Q1 2022.

Dat betekent dat vanaf Q2 2022 de gepresteerde studentenuren in de overige sectoren in rekening gebracht zullen worden van het contingent van 475 uren.

Bron: KB van 6 juni 2022 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid gepresteerd in het tweede kwartaal van 2022, BS 30 juni 2022 en tussentijdse administratieve instructies rsz; MB van 20 juli 2022 tot verlenging van de maatregel voor arbeidsovereenkomsten in de zorgsector en het onderwijs voor de periode van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2022 ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19- virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, BS 9 augustus 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.