Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Centrale gegevensbank voor gezondheidstoezicht op uitzendkrachten

By 28 februari 2018augustus 8th, 2019No Comments

De wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk heeft de centrale gegevensbank voor het gezondheidstoezicht op uitzendkrachten verankerd in de Welzijnswet.

Centrale gegevensbank

De gegevensbank heeft tot doel de opvolging van het gezondheidstoezicht van uitzendkrachten toe te laten, nutteloze herhalingen van gezondheidsbeoordelingen te vermijden en de uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken.

De gegevensbank wordt opgericht en beheerd in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Het formulier van gezondheidsbeoordeling zal geen enkele aanwijzing over de diagnose bevatten, noch enige andere formulering die de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in het gedrang zou kunnen brengen. Het formulier voor de gezondheidsbeoordeling bevat dan ook geen gegevens van medische aard. Het formulier heeft enkel tot doel aan de werkgever en de werknemer mee te delen of het al dan niet gerechtvaardigd is de werknemer op een bepaalde werkpost tewerk te stellen.

De gegevensbank bevat de volgende gegevens:

    • de identificatiegegevens van de uitzendkracht,
    • de identificatiegegevens van het uitzendbureau,
    • de identificatiegegevens van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer,
    • de aard van de werkpost en van de eraan verbonden risico’s,
    • de beslissing van medische geschiktheid van de uitzendkracht in het kader van de blootstelling aan een of meerdere risico’s.

Deze gegevens worden bewaard gedurende een termijn van vijf jaar.

De gegevens over gezondheid die, in voorkomend geval, in de in gegevensbank voorkomen, mogen enkel worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Het algemeen principe vervat in de uitzendarbeidwet van 24 juli 1987 is dat de gebruiker instaat voor het welzijn van de uitzendkrachten op de plaats van het werk. Echter de opdracht inzake het uitvoeren van het gezondheidstoezicht op de uitzendkrachten werd uitdrukkelijk toegewezen aan het uitzendbureau.

Uitzendkantoren kunnen de centrale gegevensbank raadplegen wat zorgt voor meer efficiëntie en een kostenbesparing.

Inwerkingtreding

De bepalingen m.b.t. de centrale gegevensbank zijn in werking getreden op 15 februari 2018.

 

Bron: de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, BS 5 februari 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.