Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Compensatieregeling tijdelijke werkloosheid overstromingen – aangifte dagen via onlinedienst RSZ!

By 25 april 2022No Comments

Er werd door de overheid voorzien in een gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht overstromingen en de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona in 2021 voor de vakantieopbouw en het vakantiegeld. Gelet op deze extra kost voor de werkgevers voor de bedienden die gebruik gemaakt hebben van deze regeling wordt er voorzien in een gedeeltelijke compensatieregeling.

De berekening van deze gedeeltelijke compensatie wordt uitgevoerd door de RSZ. Er werd gecommuniceerd dat het bedrag van de compensatie eind juni 2022 ter kennis zal worden gebracht aan de werkgever. De compensatie wordt in eerste instantie in mindering gebracht van de bedragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2022.

Gedeeltelijke compensatieregeling

De compensatie voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona zal automatisch uitgevoerd wordne door de RSZ.

De compensatie voor de overstromingen is enkel mogelijk voor de getroffen werkgever die in het derde kwartaal 2021 bedienden tewerkstelde waarop de vakantieregeling van de privésector van toepassing is. Om in aanmerking te komen voor de gedeelteljike compensatie is het vereist dat de getroffen werkgevers het aantal dagen tijdelijke werkloosheid overstromingen in het derde en vierde voor deze bedienden aangeven via de nieuwe onlinedienst van de RSZ. Deze aangifte moet gebeuren vóór eind mei 2022.

Aanmelden op de onlinedienst kan met:

 • elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer,
 • itsme, of
 • een unieke code gegenereerd door een mobiele app.

Berekening

De RSZ gaat op basis van deze aangifte na of de werkgever recht heeft op een compensatie en berekent het bedrag. Er wordt daarbij een vergelijking gemaakt met de dagen die in de DmfA werden aangegeven onder code 77.

De berekening voor de compensatie tijdelijke werkloosheid overstromingen gebeurt: 

 • op basis van een forfaitaire compensatie per dag tijdelijke werkloosheid omwille van overstromingen vastgesteld pro rata van een voorziene enveloppe,
 • met een maximum van 18,00 EUR per dag tijdelijke werkloosheid overmacht overstroming van de bediende.

De berekening voor de compensatie tijdelijke werkloosheid corona gebeurt door:

 • per werkgever een ‘compensatiepercentage’ te bepalen op basis van een ‘gemiddelde prestatiebreuk’ µ(corona) die wordt bekomen door de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona (prestatiecode 77) van elke individuele bediende ten opzichte van zijn totale prestatie gedurende het 1ste en het 2de kwartaal 2021 vast te stellen en vervolgens de som ervan te proratiseren:
  • < 0,41 geeft als compensatiepercentage 0%,
  • >= 0,41 en < 0,51 = 40%,
  • >= 0,51 en < 0,61 = 50%,
  • >= 0,61 en < 0,71 = 60%,
  • >= 0,71 en < 0,81 = 70%,
  • >= 0,81 en < 0,91 = 80%,
  • >= 0,91 = 95%;
 • vervolgens dit ‘compensatiepercentage’ toe te passen op de som van de ‘prestatiebreuken’ van de individuele bedienden van de werkgever voor het 1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2021 om zo het ‘gewicht’ van de werkgever te bepalen
 • op basis hiervan het aandeel van de werkgever in het totale ‘gewicht ‘ van alle werkgevers vast te stellen
 • uiteindelijk het compensatiebedrag te berekenen op basis van het ‘relatieve gewicht’ van de werkgever voor de verdeling van de voorziene enveloppe.

Samenloop

Indien de werkgever voor voor de compensatieregeling corona én overstromingen in aanmerking komt, dan gaat de RSZ als volgt tewerk:

 • als de compensatie corona >= de compensatie overstroming, is er geen bijkomende compensatie en is de uiteindelijke compensatie deze van de compensatie corona,
 • als de compensatie corona < de compensatie overstroming, dan vult de RSZ de compensatie voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona aan tot het bedrag van de compensatie tijdelijke werkloosheid overmacht overstromingen.

 

Vragen omtrent de compensatieregeling kunnen gesteld worden aan de RSZ via uw e-Box Enterprise, of mail ze naar corona@onssrszlss.fgov.be.

 

Bron: RSZ nieuws, ‘Overstromingen 2021: geef de afwezigheidsdagen voor overmacht aan’; Administratieve instructies RSZ – 2022/1, Tussentijdse instructies. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.