Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Contingent gelegenheidsarbeid land-en tuinbouw 2022 – update

By 27 juni 2022No Comments

Contingent 2022 

Het systeem van gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector is een voordelig regime voor de tewerkstelling van gelegenheidsarbeiders. De socialezekerheidsbijdragen die voor de gelegenheidsarbeiders verschuldigd zijn, worden immers niet berekend op basis van het werkelijke loon, maar op basis van een forfaitair dagloon, en dit gedurende een bepaald aantal arbeidsdagen.

In 2020 en 2021 werd het contingent als steunmaatregel naar aanleiding van de coronacrisis verhoogd (zie artikel ‘Uitbreiding contingent gelegenheidsarbeid land-en tuinbouw 2021 – update‘). Deze regeling werd verlengd voor 2022. 

Tewerkstelling in deAantal dagen bij één of meerdere werkgevers  voor kalenderjaar 2021 
LandbouwsectorMax. 60 dagen (ipv 30 dagen)
Landbouw- én tuinbouwsectorMax. 100 dagen (ipv 65 dagen)
WitloofteeltGeen extra dagen in 2021 – algemene grens 100 u
ChampignonteeltGeen extra dagen in 2021 – algemene grens 100 u
FruitteeltGeen extra dagen in 2021 – algemene grens 100 u

 

180-dagenregel

Een arbeider die in de loop van de 180 voorafgaande dagen, in de land- of tuinbouwsector gewerkt heeft in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidsarbeider kan niet beschouwd worden als gelegenheidsarbeider.

In 2022 geldt nog steeds een versoepeling van de 180-dagenregel waardoor deze niet bekeken werd op niveau van de sector maar op ondernemingsniveau waarbij de term “onderneming” ook wettelijk is gedefinieerd

Wordt niet als gelegenheidsarbeider in de zin van dit artikel beschouwd, de werknemer die in de loop van de 180 voorafgaande dagen in dezelfde onderneming heeft gewerkt met toepassing van de wet in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidsarbeider. 

Onder ‘dezelfde onderneming’ wordt verstaan: het geheel van juridische entiteiten die worden bestuurd door dezelfde bestuurders en/ of beheerders of die behoren tot dezelfde technische bedrijfseenheid (cf. wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven). 

Voor de berekening van de 180 dagen wordt geen rekening gehouden met een tewerkstelling in de onderneming tijdens genoemde periode, wanneer deze werd uitgevoerd in het kader van een contract voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk van maximaal zes opeenvolgende kalenderweken.

De 180-dagenregel is niet van toepassing op de werknemer die als gelegenheidswerknemer in dezelfde onderneming wenst te werken nadat diens arbeidsovereenkomst op de wettelijke pensioenleeftijd werd beëindigd. 

Inwerkingtreding 

De wijzigingen zijn retroactief in werking getreden op 01/01/2022. 

 

Bron: artikel 2/1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; https://news.belgium.be/nl/covid-19-aanpassing-van-bepaalde-regels-die-van-toepassing-zijn-de-land-en-tuinbouwsector; Wet van 17/06/2022 tot wijziging van artikel 2/1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (1), BS 24 juni 2022;  KB van 17/06/2022 tot wijziging van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 24 juni 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.