Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Uitbreiding contingent gelegenheidsarbeid land-en tuinbouw 2021 – update

By 2 februari 2020februari 26th, 2021No Comments

Er is voorzien in een aantal aanpassingen aan de regels rond gelegenheidsarbeid in de land-en tuinbouw voor 2021.

Ondertussen werd de wet ook in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De wet voorziet in tegenstelling tot eerst gedacht niet in alle gevallen in een verdubbeling van het aantal dagen (zie kader). 

Verhoging contingent 2021

Gelet op de corona-epidemie wordt het contingent waarbij werknemers in de land-en tuinbouwsector gebruik kunnen maken van het voordelige regime van gelegenheidsarbeid verhoogd.

Het systeem van gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouwsector is een voordelig regime voor de tewerkstelling van gelegenheidsarbeiders. De socialezekerheidsbijdragen die voor de gelegenheidsarbeiders verschuldigd zijn, worden immers niet berekend op basis van het werkelijke loon, maar op basis van een forfaitair dagloon, en dit gedurende een bepaald aantal arbeidsdagen.  Dit maximum aantal arbeidsdagen wordt nu voor 2021 verhoogd.

Tewerkstelling in deAantal dagen bij één of meerdere werkgevers  voor kalenderjaar 2021 
LandbouwsectorMax. 60 dagen (ipv 30 dagen)
Landbouw- én tuinbouwsectorMax. 100 dagen (ipv 65 dagen)
WitloofteeltGeen extra dagen in 2021 – algemene grens 100 u
ChampignonteeltGeen extra dagen in 2021 – algemene grens 100 u
FruitteeltGeen extra dagen in 2021 – algemene grens 100 u

 

180-dagenregel

Een arbeider die in de loop van de 180 voorafgaande dagen, in de land- of tuinbouwsector gewerkt had in een andere hoedanigheid dan die van gelegenheidsarbeider kon voorheen niet beschouwd worden als gelegenheidsarbeider.

In 2021 wordt de 180-dagenregel niet langer bekeken op niveau van de sector maar op ondernemingsniveau.

Onder ‘dezelfde onderneming’ wordt verstaan het geheel van juridische entiteiten die worden bestuurd door dezelfde bestuurders en/ of beheerders of die behoren tot dezelfde technische bedrijfseenheid zoals bedoeld in de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven.

Voor de berekening van de 180 dagen wordt geen rekening gehouden met een tewerkstelling in de onderneming tijdens genoemde periode, wanneer deze werd uitgevoerd in het kader van een contract voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk van maximaal zes opeenvolgende kalenderweken.

Bovendien is de 180-dagenregel niet van toepassing op de werknemer die als gelegenheidswerknemer in dezelfde onderneming wenst te werken nadat diens arbeidsovereenkomst op de wettelijke pensioenleeftijd werd beëindigd.

 

3. Uitbreiding contingent voor de fruitteelt

Wat de arbeiders betreft die tewerkgesteld zijn in de fruitteelt wordt er voorzien in 35 extra dagen per handarbeider (bovenop de 65 dagen) die geen uitzendkracht is en dit voor 33 % van het aantal gelegenheidswerknemers die de betrokken werkgever in het jaar 2020 heeft aangegeven.

Hiervoor is het vereist dat volgende voorwaarden cumulatief voldaan zijn:

 • de betrokken werkgever toont voor het jaar 2021 een tewerkstellingsvolume aan, uitgedrukt in voltijdse equivalent, dat minstens gelijk is aan het gemiddelde van de vier multifunctionele-aangiften bij de RSZ voor het kalenderjaar 2019;
 • de betrokken werkgever moet, uiterlijk op 15 april 2021, een schriftelijke aanvraag richten aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf en aan het Waarborg en Sociaal fonds voor het tuinbouwbedrijf. Deze aanvraag bevat een verklaring, die samen met de aanvraag moet worden ingediend opdat deze ontvankelijk zou zijn, en waarin de werkgever zich verbindt om:
  – de sociale wetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomsten correct toe te passen;
  – geen gebruik te maken van detacheringsconstructies;
  – geen beroep te doen op schijnzelfstandigen;
  – niet aan sociale dumping te doen;
  – niet te werken met constructies van aannemings- of dienstverleningscontracten met Belgische of buitenlandse ondernemingen om de Belgische wetgeving betreffende de verboden terbeschikkingstelling te omzeilen.

Het Fonds voor het tuinbouwbedrijf zou hiervoor een modeldocument ter beschikking stellen.

Het Fonds heeft ons echter meegedeeld dat er geen modeldocument ter beschikking gesteld zou worden en dat de uitbreiding niet van toepassing zal zijn voor 2021 (net zoals de extra dagen voor de champignonteelt en de witloofteelt).  Voorlopig blijft deze uitbreiding voor de fruitteelt dus dode letter. De fruitteelt, witloofteelt en de champignonteelt kunnen dus enkel gebruik maken van de verhoging van het contingent van 65 dagen naar 100 dagen. 

 

Inwerkingtreding

Bovenvermelde wijzigingen zijn van toepassing van 01/01/2021 t.e.m. 31/12/2021. 

 

Bron: Wet van 20/12/2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 30/12/2020; Administratieve instructies RSZ 1/2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.