Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Brexit definitief goedgekeurd: wat nu?

By 31 januari 2020No Comments

Over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU), de zogenaamde Brexit, is al veel inkt gevloeid. Op 20 december 2019 keurde het Lagerhuis het Brexit-akkoord (terugtrekkingsakkoord) van premier Johnson goed. Op 22 januari 2020 werd de Brexit-wet goedgekeurd door het Britse parlement. Het Europees parlement op zijn beurt heeft het Brexit-akkoord op 29 januari 2020 goedgekeurd. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 (middernacht Belgische tijd) de Europese Unie verlaat.

Brexit-akkoord – overgangsfase

Het terugtrekkingsakkoord werd door alle partijen goedgekeurd. Concreet betekent dit dat er na de datum van uitstap een overgangsperiode van toepassing is tot eind 2020.

Deze overgangsperiode werd voorzien teneinde iedereen de kans te geven zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Voor het Verenigd Koninkrijk zullen gedurende deze periode de EU regels van kracht blijven. Ook de GDPR en het vrij verkeer van personen en goederen blijven gedurende deze overgangsperiode van toepassing op het Verenigd Koninkrijk.

Concreet betekent dit dat Belgische onderdanen en onderdanen uit een lidstaat van de EER gedurende deze periode naar het Verenigd Konikrijk gedetacheerd kunnen worden zonder arbeidskaart of single permit. Ook Britse onderdanen kunnen nog steeds naar een EER-land gedetacheerd worden zonder arbeidskaart of single permit.

Het Verenigd Koninkrijk zal echter geen inspraak meer hebben in de EU besluitvorming en niet meer zetelen in de EU instellingen.

Verdere onderhandelingen over toekomstige relatie

Tijdens deze overgangsperiode moeten het Verenigd Koninkrijk en de EU afspraken maken over de regels die van toepassing zullen zijn na 2020.

Het terugtrekkingsakkoord voorziet de mogelijkheid om de overgangsfase met twee jaren te verlengen tot eind 2022. De Britten hebben echter al laten weten dat ze hiervan geen gebruik willen maken.

Concreet betekent dit dat er op 11 maanden een deal onderhandeld zal moeten worden over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU o.a. over de toekomstige handelsrelatie, rechten van de burgers, samenwerking op het vlak van veiligheid,…. Ook deze afspraken zullen goedgekeurd moeten worden door het Brits parlement en het Europees parlement.

Indien er geen akkoord gevonden kan worden, dan kan er eind 2020 alsnog sprake zijn van een no-deal of harde brexit.

 

Bron: https://www.vlaanderen.be/economie-en-ondernemen/brexit; https://www.voka.be/nieuws/31-januari-het-zover-brexit-wat-nu.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.