Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Conventioneel onbetaald postnataal verlof in pc 322.01

By 31 juli 2018juni 17th, 2019No Comments

Op 1 juni 2018 is de sectorale cao m.b.t. de toekenning van een conventioneel onbetaald postnataal verlof van PC 322.01 in werking getreden.

‘Onbetaald postnataal verlof’

Postnataal verlof wordt gedefinieerd als een periode welke na het wettelijke bevallingsverlof komt. Het conventioneel postnataal verlof mag dus niet worden verward met deze voor het wettelijke verlof of tijdskrediet met motief of profylactisch verlof.

Deze periode van onbetaald postnataal verlof wordt beschouwd als een schorsing van de arbeidsovereenkomst en zijn de algemene regels m.b.t. onbetaald verlof van toepassing. Indien de dagen postnataal verlof samenvallen met andere schorsingsdagen, dan zal de eerste oorzaak van schorsing primeren

Volledige schorsing

Op verzoek van de betrokken werknemer zal het dienstenbedrijf éénmalig een onbetaald postnataal verlof toekennen met een maximumduur van één jaar, ingaand ten laatste 1 jaar na de geboorte van het kind of de meerling waarvan de afstamming ten opzichte van de betrokken werknemer vaststaat.

De periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst die 3 maanden overschrijden zullen niet meetallen voor de berekening van de anciënniteit voor de loon-en arbeidsvoorwaarden.

Deeltijds regime

Het verlof kan ook in een deeltijds regime worden opgenomen binnen de volgende cumulatieve grenzen:

  • de minimale wekelijkse arbeidsduur;
  • de grenzen van de blokken van klanten, zoals vastgelegd in het uurrooster van de werknemer zoals dat van toepassing is voor de aanvang van het postnataal verlof.

Het verlof in een deeltijds regime kan op verzoek van de werknemer gespreid worden over een maximumduur van 2 jaar. Het loon van de werknemer zal in dat geval proportioneel en via een bijlage aan de arbeidsovereenkomst worden aangepast. In deze bijlage worden de afspraken m.b.t. de opname van het postnataal verlof opgenomen, met name:

  • de arbeidsregeling in het kader van het postnataal verlof
  • de duur van het verlof
  • het nieuw overeengekomen rooster
  • de melding dat de werknemer automatisch op zijn/haar oorspronkelijke arbeidsovereenkomst terugvalt wanneer het postnataal verlof eindigt.

Aanvraagprocedure

De werknemer dient de werkgever minstens één maand voor de aanvang van het postnataal verlof schriftelijk op de hoogte te brengen van diens voornemen om gebruik te maken van het recht op postnataal verlof alsook voor welke duur.

De werkgever zal het postnataal verlof weigeren indien het minder dan één maand betreft.

Het postnataal verlof kan door de werkgever na de hierboven vermelde kennisgeving worden uitgesteld omwille van uitzonderlijke omstandigheden.

Uiterlijk op het moment dat de schorsing of verminder van prestaties ingaat, moet de werknemer de werkgever het document of de documenten bezorgen ter staving van de geboorte van het kind.

Vroegtijdige beëindiging van het verlof

Het postnataal verlof kan door de werknemer vroegtijdig beëindigd worden via een schriftelijke aanvraag gericht aan de werkgever. Dit heeft echter tot gevolg dat het resterende deel definitief verloren gaat. De werkgever kan deze vraag tot werkhervatting maximum 1 maand uitstellen. Na deze periode is de werkgever ertoe gehouden de werknemer opnieuw aan het werk te stellen.

Einde van het verlof

Na het verstrijken van de voorziene termijn van het postnataal verlof zal de werkgever de betrokken werknemer terug in dienst nemen met behoud van de loonschaal en met dezelfde arbeidsduur als voor het postnataal verlof.

 

Bron: CAO van 2 mei 2018 betreffende de toekenning van een conventioneel onbetaald verlof, 146378/co/32201.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.