Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Corona en grensoverschrijdende tewerkstelling: fictie eindigt per 30 juni 2022

By 31 mei 2022juni 30th, 2022No Comments

Het coronavirus en de door de regering of de lokale besturen genomen maatregelen die bedoeld waren om de COVID-19-pandemie te bestrijden zoals bijvoorbeeld het verplicht thuiswerken, zorgden in de internationale context ervoor dat de grenswerknemers niet konden werken op de afgesproken plaats van tewerkstelling.

Om ervoor te zorgen dat het verplichte thuiswerk geen invloed had op het toepasselijke fiscaal en RSZ-regime, werd er een fictie gecreëerd. Zo werden de thuiswerkdagen ten gevolge van opgelegde overheidsmaatregelen geacht te zijn gepresteerd in de staat waar de grenswerknemer de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend indien deze maatregelen niet van kracht waren.

Deze fictie is niet van toepassing op de dagen waarop de werknemer los van de maatregelen van thuis of in een andere staat gewerkt zou hebben.

Aangezien de coronamaatregelen thans uitdoven, zal bovenvermelde fictie wellicht definitief ophouden te bestaan vanaf 1 juli 2022.

Sociale zekerheid?

Gelet op de uitzonderlijke omstandigheden en vanuit administratieve overwegingen heeft de Belgische overheid beslist de periode van telewerk die omwille van de COVID-19-pandemie in België verricht worden, niet in aanmerking te nemen voor de bepaling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving en er dus geen invloed is op de aansluiting bij de sociale zekerheid ook al zou de werknemer meer dan 25% in de woonstaat (België) werken.

Voorgaande afwijking is van toepassing tot 30/06/2022 en werd verlengd tot 31/12/2022.

Dubbelbelastingsverdragen

Met de buurlanden heeft België akkoorden afgesloten om de dagen die uitzonderlijk (o.w.v. de coronamaatregelen) in het woonland worden gepresteerd gelijk te stellen met dagen in het werkland. De onderlinge akkoorden werden meermaals verlengd met (hoogstwaarschijnlijk) een laatste verlenging tot 30 juni 2022.

Vanaf juli 2022 en mits geen verlenging zullen de thuiswerkdagen ook een impact hebben op de bepaling van het toepasselijke fiscale regime.

Uit de wandelgangen vernemen we echter dat de overheden een wettelijk kader aan het uitwerken zijn om de fictie die tijdens de coronapandemie gold, wettelijk te verankeren zodat de grenswerknemers die aan structureel telewerk doen, dit kunnen zonder dat dit een invloed heeft op het toepasselijke fiscale regime.

 

Bron: Resolutie van 5 mei 2022 met betrekking tot thuiswerkende grenswerknemers, parl. st. 2021-22, 2365/006.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.