Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Coronavirus: akkoord superkern i.v.m. steunmaatregelen burgers en sectoren in moeilijkheden

By 29 juni 2020No Comments

Op 06/06/2020 heeft de superkern (10 partijen die de federale regering steunen) een eerste reeks van steunmaatregelen goedgekeurd voor de koopkracht van de burgers en de sectoren in moeilijkheden. Op 12/06/2020 werden vervolgens nog bijkomende maatregelen goedgekeurd.

Verlenging maatregelen

De federale regering heeft beslist om een aantal reeds bestaande maatregelen te verlengen. Het gaat dan o.a. om de verlenging tot 31/08/2020 van de volgende maatregelen:

 • de tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus (vereenvoudigde procedure);
 • het overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
 • het corona-ouderschapsverlof;
 • bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen;
 • …..

Er wordt daarnaast ook voorzien in een specifieke verlenging voor sectoren in moeilijkheden (waaronder de horecasector) om de sociaal-economische gevolgen van een geleidelijke hervatting van de activiteiten te verzachten, namelijk:

 • een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31/08/2020 en verlengbaar tot 31/12/2020;
 • de verlenging van tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus  tot 31/12/2020;
 • tijdelijke btw verlaging naar 6% voor restaurant- en cateringdiensten, met uitzondering van alcoholische dranken tot 31/12/2020;
 • gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor zwaar getroffen sectoren die een beroep moesten doen op tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus.

Ook wordt de bankgarantie verlengd en wordt het toepassingsgebied uitgebreid naar KMO’s.

Koopkracht

Er wordt ook voorzien in een aantal maatregelen voor de koopkracht van de burgers. Het gaat daarbij om:

 • een consumptiecheque van 300 euro gericht op de zwaarst getroffen sectoren die door de werkgever toegekend zou kunnen worden voor de aankopen van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector, …. De cheque zou 100% aftrekbaar en belastingvrij zijn. Dit sociale partners moeten hierover nog goedkeuring geven;
 • extra steun van 6x 50 euro per maand voor leefloners, mensen met een beperking en mensen die recht hebben op een inkomensgarantie-uitkering voor ouderen;
 • een rail pass (NMBS) met 10 ritten voor elke inwoner die geldig is van 01/07/2020 – 31/12/2020. Ook het supplement voor de fiets zou tijdelijk geschrapt worden.

Daarnaast komt er extra steun voor de OCMW’s d.m.v. een tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van de federale overheid met 15%.

Investeringen

 • Een nieuw tijdelijk tax shelter-systeem Covid-19:  dit zou voorzien zijn tot het einde van het jaar voor alle KMO’s die de gevolgen van de Covid-19-crisis hebben ondervonden.
 • Een verhoogde investeringsaftrek (25%): voor investeringen die tussen 12/03/2020 en 31/12/2020 zijn gedaan.
 • Verhoogde aftrekbaarheid van kosten verbonden aan de organisatie van evenementen en de catering tot 31/12/2020 (100% i.p.v. 50%).
 • De opschorting van het btw-voorschot van 12/2020: normaal gezien moeten bedrijven voor 20/12/2020 een voorschot betalen. Dit wordt nu met een maand uitgesteld om de liquiditeit van de bedrijven te verbeteren.
 • Belastingvermindering giften: een verhoging van 10 tot 20% van het aandeel van het netto-inkomen dat in aanmerking komt. Daarnaast wordt de belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen verhoogd in 2020 van 45% naar 60%.

Arbeidsorganisatie

 • Nieuwe vorm van economische werkloosheid, Corona werkloosheid: overgang van tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht naar de klassieke economische werkloosheid. Hiervoor zou het vereist zijn dat het bedrijf een omzetdaling van 10% heeft. Bovendien zal de werknemer 2 dagen opleiding volgen per maand en zal de uitkering 70% van zijn geplafonneerde loon bedragen. .
 • Mogelijkheid tot arbeidsduurvermindering voor ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten en om ontslagen te voorkomen, hetzij via een collectieve arbeidsduurvermindering, hetzij via het tijdskrediet, hetzij via het tijdskrediet eindeloopbaan waarvan de toegang met een uitkering zal worden verlaagd van 57 tot 55 jaar.
 • Uitbreiding van de toegang tot corona-ouderschapsverlof. Het loopt tot 30 september met een uitkering die wordt verhoogd tot 150% voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking.
 • De door telewerkers gemaakte kosten zullen gemakkelijker kunnen worden vergoed, tot een maximum van 127 EUR per maand, met het oog op een beter evenwicht in de toekomst tussen werk en privé.

OCMW’s

Er werd daarnaast ook een akkoord bereikt om een enveloppe van 100 miljoen euro ter beschikking te stellen aan de OCMW’s.  Om de exploitatiekosten in verband met een extra werklast te dekken, zullen de OCMW’s extra steun ontvangen voor een bedrag van 10 miljoen euro.

 

Opgelet: bovenstaande bespreking is gebaseerd op door de overheid aangekondigde maatregelen die het wetgevend proces nog moeten doorlopen. De maatregelen zijn onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bron: www.premier.be

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.