Sociaal-Juridisch

Coronavirus: Werkgever en RSZ, SFU, PDOK en horecafonds – update

By 30 april 2020 No Comments

Uitstel van betaling voor RSZ-bijdragen

1. Automatisch uitstel

Er is een automatisch uitstel van patronale bijdragen tot 15 december 2020 voor al de sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de overheidsmaatregelen vermeld in de ministeriële besluiten van 13, 18 23 en 24 maart 2020.

Dit automatisch uitstel zal voornamelijk via de DmfA-gegevens lopen zijnde, het paritair comité, de RSZ-categorie en de NACE-codes van de onderneming.

Als je graag wilt weten of je in aanmerking komt voor het automatisch uitstel dan kan je dit checken via deze link. Je moet dan wel je ondernemingsnummer bij de hand hebben.

Het uitstel heeft betrekking op: 

 • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
 • het derde voorschot voor het 1kwartaal
 • het saldo van het 1e kwartaal
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie
 • de voorschotten voor het 2e kwartaal
 • het saldo van het 2kwartaal

2. Uitstel na voorafgaande aangifte voor niet-essentiële ondernemingen

Niet-essentiële ondernemingen die niet door een verplichte sluiting getroffen zijn maar die de maatregelen van social distancing (1.5 meter afstand) op de werkvloer of in het georganiseerd vervoer door de werkgever niet kunnen naleven en hierdoor de onderneming moeten sluiten, kunnen via een verklaring op eer een uitstel vragen aan de RSZ.

Voor niet-essentiële ondernemingen, die om andere redenen dan het niet naleven van de sanitaire maatregelen (social distancing) de onderneming hebben gesloten, omwille van bijvoorbeeld de sluiting van toeleveranciers of de sluiting wegens het feit dat klanten gesloten zijn, kan ook via een verklaring op eer een uitstel gevraagd worden aan de RSZ.

Om in aanmerking te komen voor het uitstel tot 15 december 2020, moet er sprake zijn van een volledige sluiting. De RSZ beschouwd als volledige sluiting, ondernemingen die de productie en verkoop stopzetten. Het is daarbij mogelijk dat de onderneming nog een beperkt aantal medewerkers laat werken voor bijvoorbeeld veiligheid, administratie, noodzakelijk onderhoud enz.

De verklaring op eer is beschikbaar op de portaalsite van de RSZ.

A posteriori controles op de naleving van de voorwaarden door de RSZ zijn steeds mogelijk.

Het uitstel heeft desgevallend betrekking op: 

 • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen
 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen
 • het derde voorschot voor het 1kwartaal
 • het saldo van het 1e kwartaal
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie
 • de voorschotten voor het 2kwartaal
 • het saldo van het 2kwartaal

3. Uitstel na verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten zijn en hun economische activiteit zwaar verminderd zien

Dit weekend heeft de RSZ toch de derde mogelijkheid van uitstel tot 15 december 2020 terug toegevoegd aan. Het gaat over de ondernemingen die niet volledig sluiten maar waarvan de economische activiteit sterk gedaald is omwille van het coronavirus.

Een zware terugval op zich is niet voldoende, de coronacrisis moet namelijk leiden tot:

 • een sterke daling van de omzet in het tweede kwartaal 2020, hetgeen zich voor dit kwartaal zal vertalen in een vermindering van het bedrag van aangegeven BTW met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020; 

en/of 

 • een vermindering van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020.

Opgelet: de RSZ verwijst naar een daling of vermindering die zich in Q2 2020 manifesteert. Aangezien Q2 2020 loopt tot en met 30 juni 2020 hebben ondernemingen hierover nog niet de exacte cijfers. Ondernemingen kunnen het uitstel evenwel thans aanvragen maar moeten dan wel zeker zijn dat er effectief sprake zal zijn van een daling of vermindering van 65 % in Q2 2020 ten opzichte van Q1 2020 of Q2 2019.

De verklaring op eer is beschikbaar op de portaalsite van de RSZ, via deze link

A posteriori controles op de naleving van de voorwaarden door de RSZ zijn steeds mogelijk. Bij dergelijk controles door de RSZ zal de onderneming de nodige dalingen met cijfers moeten aantonen.  

Het uitstel heeft desgevallend betrekking op: 

 • het saldo van de bijdragen die voor het eerste kwartaal 2020 verschuldigd zijn
 • het debetbericht jaarlijkse vakantie
 • de voorschotten voor het tweede kwartaal 2020
 • het saldo van de bijdragen die voor het tweede kwartaal 2020 verschuldigd zijn
 • de nog te vervallen rechtzettingen van bijdragen
 • de nog te vervallen maandelijkse afbetalingen van de lopende afbetalingsplannen

4. Praktisch

Opgelet: De RSZ-aangifte moet wel nog steeds binnen de gestelde termijnen ingediend worden.

Indien u als werkgever zich nog niet geregistreerd hebt via de portaalsite van de RSZ, is het aangewezen dat u dit spoedig doet, zodat u de verklaring op eer tijdig kan indienen. Zie hier de betreffende info.

Bijkomende informatie op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Minnelijke afbetalingsplan RSZ

Een onderneming die door het coronavirus financiële moeilijkheden ondervindt om de sociale bijdragen te betalen, kan voor het eerste en tweede kwartaal 2020 een minnelijk afbetalingsplan aanvragen bij de RSZ. Hier vind je de aanvraagprocedure terug. In het vak ‘Uw motivatie’ leg je uit op welke manier je onderneming financieel getroffen is door het coronavirus.

Je doet dan maandelijkse afbetalingen voor een maximum van 24 maanden. Let wel, de RSZ geeft geen garantie dat het correct betalen van de socialezekerheidsbijdragen je vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

Betalingsuitstel RSZ en sociaal fonds voor de uitzendkrachten

Uitzendkantoren zijn  ertoe gehouden aan het sociaal fonds voor uitzendkrachten (SFU) sectorale bijdragen te betalen (globale bijdrage en de bijdrage voor vorming en risicogroepen = 9,62% op de loonmassa of 0,35% voor bouwinterim). Volgens de informatie op de website van het SFU zouden zij indien u recht heeft op betalingsuitstel bij de RSZ (zie supra voor voorwaarden) hiermee rekening houden, op voorwaarde dat u SFU hiervan op de hoogte brengt. Er wordt niet bepaald op welke wijze u dit moet melden aan het SFU. Aangewezen is dat u het SFU schriftelijk inlicht, per (aangetekende) brief, fax of via het contactformulier, zodat u ook een bevestiging kan vragen.

De contactgegevens zijn de volgende: 

Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten
Havenlaan 86c/bus 330
1000 Brussel
Tel. 02 203 60 95 (iedere werkdag van 9 tot 12)
Fax. 02 423 21 98

Opgelet: Het SFU heeft ons ondertussen schriftelijk bevestigd dat het uitzendkantoor het uitstel van de RSZ moet bewijzen en dat het Fonds aan de hand van de voorgelegde stukken definitief beslist over een eventueel uitstel. Uit een betalingsuitstel bij de RSZ volgt m.a.w. niet automatisch een uitstel bij het SFU. 

Na een grondige  analyse van haar financiële situatie gelet op de bijzondere omstandigheden inzake de corona pandemie is het SFU bovendien tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om een algemeen uitstel van betaling toe te kennen voor de bijdragen m.b.t. het eerste kwartaal van 2020. Dit betekent dat de verschuldigde bijdragen voor Q1 betaald moeten worden aan het SFU uiterlijk 30 april, hoewel er misschien een betalingsuitstel bij de RSZ lopende is.  De ondernemingen die een dossier hadden ingediend, zouden normaliter ook geïnformeerd zijn over deze weigering van het gevraagde uitstel. 

 

Uitstel bijdragen zegelregime PDOK

Specifiek voor bouwbedrijven (PC 124) voorziet PDOK ook in een uitstel van betaling van de bijdragen voor het zegelregime voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020: 

 • Bijdragen verschuldigd voor het 1e kwartaal 2020: uiterlijk 30/06/2020 (2 maanden uitstel). 
 • Bijdragen verschuldigd voor het 2e kwartaal 2020: uiterlijk 31/08/2020 (1 maand uitstel).

Opgelet: Conform de cao worden de loonvoordelen (getrouwheidszegels en weerverletzegels) door PDOK slechts uitgegeven wanneer de werkgever de bijdragen heeft gestort voor alle kwartalen van het betrokken dienstjaar. Van dit principe kan niet afgeweken worden.  

 

 

Uitstel betaling maandelijkse voorafbetalingen Horecafonds

Ook het Horecafonds laat uitstel toe voor de maandelijkse voorafbetalingen voor de eerste twee trimesters van 2020, zijnde de maanden januari t.e.m. juni 2020. Er zullen bijgevolg geen verwijlinteresten aangerekend worden voor de eerste twee trimesters van 2020 op voorwaarde dat de betalingen uitgevoerd ten laatste voor 15 oktober 2020. 

Er geldt geen specifieke procedure. Let wel, de periode van tijdelijke werkloosheid is in de horeca gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremies. 

Moest u meer info wensen, kan u het fonds steeds contacteren via het contactformulier of per mail via fonds@horeca.be.

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van de richtlijnen van de bevoegde diensten en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake.

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Contacteer ons

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.