Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Coronavirus – provinciale maatregelen seizoensarbeiders – update

By 29 oktober 2020No Comments

In de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen werden er provinciale maatregelen opgelegd m.b.t. seizoensarbeiders.

Provinciale maatregelen

Gelet op het feit dat er in de zomerperiode veel seizoensarbeiders naar België afreizen vanuit eventuele risicogebieden werd er op provinciaal niveau bijkomende maatregelen opgelegd.

 • Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de hierna vermelde provincies als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat op de website van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten bij aankomst in de provincie quarantaine gaan en een coronatest laten afnemen ten vroegste vananaf de 5e dag in quarantaine. De verplichting om in quarantaine te gaan en zich te laten testen vervalt indien deze vrijstelling bevestigd wordt door een sms die men ontvangt na het invullen van de optionele zelf-evaluatie in het Passenger Locator Form. 
 • De werkgevers in de bovenvermelde provincies kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun seizoenarbeiders met inachtneming van de regels van het sociaal overleg. Bij verhoogde temperatuur of ziektesymptomen moet de seizoensarbeider meteen een arts naar keuze raadplegen.
 • De seizoenarbeiders worden op de bedrijven in de bovenvermelde provincies tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in die groep bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting bestaat, moet de ganse groep afgezonderd worden in afwachting van het testresultaat.
 • Elke werkgever kijkt toe op het niet-tewerkstellen van seizoensarbeiders in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of quarantaine. Of wanneer deze seizoensarbeiders symptomen vertonen van een luchtweginfectie, koorts of hoest. 

De hierboven vermelde verplichtingen gelden tot 30/11/2020 in de Provincies Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen

Voor de Provincie West-Vlaanderen gelden volgende verplichtingen tot 30/11/2020

 • Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in de provincie als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat op de website van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten bij aankomst in de provincie quarantaine gaan en een coronatest laten afnemen ten vroegste vananaf de 5e dag in quarantaine. De verplichting om in quarantaine te gaan en zich te laten testen vervalt indien deze vrijstelling bevestigd wordt door een sms die men ontvangt na het invullen van de optionele zelf-evaluatie in het Passenger Locator Form. 
 • Werknemers uit het buienland die zich inschrijven in een gemeente van de provincie als seizoensarbeider en die afkomstig zijn uit een land dat op de website van de FOD Buitenlandse Zaken als groene zone is aangeduid, moeten hun temperatuur laten meten door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of ziektesymptomen moet de seizoensarbeider meteen een arts naar keuze raadplegen. 
 • De werkgevers in de bovenvermelde provincies kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun seizoenarbeiders met inachtneming van de regels van het sociaal overleg. Bij verhoogde temperatuur of ziektesymptomen moet de seizoensarbeider meteen een arts naar keuze raadplegen.
 • De seizoenarbeiders worden op de bedrijven in de bovenvermelde provincies tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in die groep bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting bestaat, moet de ganse groep afgezonderd worden in afwachting van het testresultaat.

GDPR

U dient deze verwerking van gegevens te registreren in het verwerkingsregister. Deze gegevens mogen uiteraard ook maar beperkt bijgehouden worden. U zou hier een bewaartermijn van bijvoorbeeld 14 dagen kunnen hanteren. Daarna dienen deze gegevens verwijderd te worden.

Oproep sociale partners HRPB

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk trekken aan de alarmbel i.v.m. de w ze waarop besluitvorming vandaag gebeurt over preventie van virusoverdracht via het werk.
De directe aanleiding hiertoe zijn de hierboven vermelde provinciebesluiten inzake seizoenarbeid, onvoldoende kennis over en aandacht voor de rol die arbeidsartsen opnemen en kunnen opnemen in de preventie van virusoverdracht en merkwaardige beslissingen en praktijken rond het testen en rond het nemen van de temperatuur van werknemers.

De sociale partners stellen vast dat:

 • op het terrein vaak verwarring ontstaat door tussenkomst van diensten die niet zijn met de arbeidswereld;
 • op het vlak van de regelgeving er incoherenties zijn doordat zelfs tegenstrijdige bepalingen op verschillende bevoegdheidsniveaus worden opgesteld, via KB, MB, politiebesluiten van Gouverneurs, …;
 • er geen duidelijke logistiek toepasbare regelgeving is;
 • er geen link is met bestaande akkoorden, onder meer tussen de sociale partners.

Deze vaststellingen zijn niet van die aard om de rechtszekerheid en efficiëntie van het systeem te bevorderen.
De Hoge Raad is van oordeel dat een systematisch voorafgaand overleg met de betrokken sociale partners moet worden voorzien wanneer een preventiemaatregel hen aanbelangt en dringen zij aan op coherentie, eenvormigheid en duidelijkheid van maatregelen. Dit vereist vooreerst dat de beslissingen (op alle bestuursniveaus) die gevolgen hebben voor de arbeidsverhoudingen voor het hele land worden gecoördineerd en beslist door één “leidende instantie”. Dit vereist eveneens dat alle preventiemaatregelen van virusbestrijding die zich afspelen
binnen de arbeidsrelaties door deze ééngemaakte leidende instantie systematisch worden voorgelegd aan de Hoge Raad die steeds in overleg is met de FOD WASO.
De sociale partners binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk hebben een aantal principes uitgewerkt die als raamwerk moeten dienen voor het bepalen en evalueren van deze maatregelen.

 

Bron: Politiebesluit Provincie Limburg van 19/08/2020; Politiebesluit Provincie Limburg van 31/07/2020; Politiebesluit Provincie Vlaams-Brabant van 19/08/2020; Politiebesluit Provincie Vlaams-Brabant van 31/07/2020; Politiebesluit Provincie West-Vlaanderen van 06/08/2020; Politiebesluit Provincie West-Vlaanderen van 25/08/2020; Politiebesluit Provincie Oost-Vlaanderen van 07/08/2020; Politiebesluit Provincie Oost-Vlaanderen van 21/08/2020; Politiebesluit Provincie Antwerpen van 10/08/2020;  Politiebesluit Provincie Antwerpen van 26/08/2020; Politiebesluit Provincie Limburg van 09/10/2020; Politiebesluit Provincie Antwerpen van 09/10/2020; Politiebesluit Provincie Vlaams-Brabant van 09/10/2020; Politiebesluit Provincie Oost-Vlaanderen van 11/10/2020; Politiebesluit Provincie West-Vlaanderen van 14/10/2020.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.