Skip to main content
Sociaal-Juridisch

De regeling Activa voor Preventie- en Veiligheidspersoneel (de zgn. stadswachten) loopt ten einde vanaf 1 juli 2019

By 27 juni 2019No Comments

Het betreft hier de specifieke steunmaatregelen die een werkgever bij de lokale overheid in het Vlaamse Gewest kan genieten bij de aanwerving van een werkzoekende die als stadswacht tewerkgesteld wordt.

Deze werkzoekende diende bijkomend aan een aantal voorwaarden te voldoen.

De betreffende steunmaatregel ter ondersteuning van het lokaal veiligheids- en preventiebeleid is enkel relevant voor werkgevers van de publieke sector.

Vanaf 1 juli 2019 zal deze doelgroepvermindering definitief uitdoven in Vlaanderen aangezien er niet in een overgangsregeling voorzien is. Aldus kunnen de werkgever uit de publieke sector vanaf deze datum de doelgroepvermindering en de tussenkomst in het nettoloon niet langer toepassen.

 

BronBesluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 tot opheffing van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en tot opheffing van artikel 9bis van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. 27 februari 2019, blz. 19583.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.