Skip to main content
Sociaal-Juridisch

De werkpostfiche i.h.k.v. uitzendarbeid

By 29 oktober 2019No Comments

Ingevolge de Uitzendarbeidwet staat de gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen inzake veiligheid en het welzijn op het werk voor de periode waarin de uitzendkracht bij hem werkzaam is.

De gebruiker is ertoe gehouden om voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan het uitzendkantoor alle inlichtingen te verstrekken m.b.t. de vereiste beroepskwalificatie en de specifieke kenmerken van de werkpost. Concreet betekent dit dat de gebruiker een werkpostfiche opstelt voor elke uitzendkracht die tewerkgesteld wordt op een werkpost of functie waarvoor gezondheidstoezicht verplicht is. Het gaat dan over een veiligheidsfunctie, functie met verhoogde waakzaamheid of een beroepsactiviteit met een welbepaald risico.

De werkpostfiches worden opgesteld in samenwerking met de bevoegde interne preventieadviseur en de preventieadviseur-arbeidsarts. Ook het advies van het Comité voor Preventie en bescherming op het Werk is vereist.

Opgelet: het is verboden om een uitzendkracht te laten werken op een werkpost waarvoor gezondheidstoezicht verplicht is indien er geen goede werkpostfiche werd ingevuld.

Preventie en Interim

PI heeft een nieuwe website gelanceerd www.werkpostfiche.be waarop een modelwerkpostfiche en bijkomende toelichting terug te vinden zijn.

Luik A – Gebruiker

De gebruiker vult volgende gegevens in op de werkpostfiche op basis van de risicoanalyse van de werkpost.

 • de gegevens van de gebruiker;
 • de benaming van de werkpost;
 • de uitgiftedatum van de werkpostfiche;
 • de precieze beschrijving van de eigenschappen van de werkpost of functie;
 • de lokalisatie van de werkpost;
 • de aard van de vereiste opleiding, kwalificaties en beroepsvoorwaarden;
 • de aard van de voorafgaande instructies of opleiding;
 • de te gebruiken arbeidsmiddelen;
 • of de werkpost verboden is voor jongeren op het werk;
 • de aard van de werkkledij en/of persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • de aanduiding van de verplichting van een gezondheidstoezicht en de gezondheidsrisico’s die hiertoe aanleiding geven;
 • de maatregelen verbonden aan de moederschapsbescherming;
 • de data van advies van het Comité PBW, de interne preventieadviseur en de arbeidsarts

De gebruiker vraagt het advies van het Comité en bezorgt vervolgens de werkpostfiche aan het uitzendkantoor.

Luik B – Uitzendkantoor

Het uitzendkantoor dient volgende gegevens te vermelden op de werkpostfiche:

 • de bedrijfsgegevens van het uitzendkantoor;
 • de identificatiegegevens van de uitzendkracht;
 • de datum van afgifte van een kopie aan de uitzendkracht.

Luik C – Onthaal (Gebruiker)

Indien de werkpostfiche door de gebruiker wordt gebruikt als registratiedocument voor het onthaal dan worden de volgende gegevens ingevuld door de gebruiker:

 • de naam en functie van de verantwoordelijke voor het onthaal bij de gebruiker (dit moet een lid van de hiërarchische lijn zijn);
 • handtekening van die verantwoordelijke voor het onthaal;
 • datum van realisatie van het onthaal van de uitzendkracht.

In de praktijk is het mogelijk dat de gebruiker in dit geval ook aan de uitzendkracht vraagt om de werkpostfiche te ondertekenen.

Bewaring

Het uitzendkantoor is ertoe gehouden tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker een naar behoren ingevuld exemplaar van de werkpostfiche bij te houden en moet de uitzendkracht een kopie bezorgen. Als bewijs van de afgifte van een kopie aan de uitzendkracht wordt in de praktijk vaak gevraagd aan de uitzendkracht om de werkpostfiche te ondertekenen. Het uitzendkantoor houdt de werkpostfiches ook ter beschikking van de arbeidsarts en Toezicht welzijn op het werk.

De gebruiker is ertoe gehouden tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht werkpostfiches ter beschikking te houden van de persoon belast met het onthaal, de interne preventieadviseur, de preventieadviseur-arbeidsarts en Toezicht welzijn op het werk.

 

Bron: www.werkpostfiche.be; Boek X, titel 2 uitzendarbeid Codex over het welzijn op het werk; art. 19 Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, BS 20 augustus 1987.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.