Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Deeltijds variabel uurrooster: meer kredieturen en aanpassing arbeidsreglement

By 7 mei 2018juli 1st, 2019No Comments

Vanaf 1 oktober 2017 gelden er nieuwe regels bij deeltijdse tewerkstelling zowel wat betreft de administratieve verplichtingen alsook het aantal kredieturen wanneer er wordt gewerkt met een variabel deeltijds uurrooster.

Stijging kredieturen overurengrens

Voor deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster en een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur stijgt het aantal kredieturen vanaf 1 oktober 2017 tot maximaal 168 uren waar nu de maximumgrens ligt op 39 uren. Voor deze uren is geen overloon verschuldigd.

Het aantal kredieturen word als volgt berekend: 3 uren en 14 minuten, te vermenigvuldigen met het aantal weken in de referentieperiode met een maximumgrens van 168 uren.

Voor een referteperiode van één kwartaal komt dit neer op 42u en 2 min (=3u14 min x 13 weken).

Wanneer er wordt gewerkt met een vast deeltijds rooster of een variabel rooster met een vaste wekelijkse arbeidsduur blijft het aantal kredieturen vastgesteld op 12 uren per maand (144 per jaar).

Meer details kan u vinden in ons artikel ‘Verhoging kredieturen variabel deeltijdse werknemer naar 168 uren‘.

Aanpassing arbeidsreglement tegen 31 maart 2018

Zo is het niet langer verplicht om alle deeltijdse uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement en werden de regels over de wijze van kennisgeving van de werkroosters vereenvoudigd.

Voor meer details verwijzen we graag naar ons artikel over de vereenvoudiging deeltijdse arbeid.

De werkgevers die reeds voor 1 oktober 2017 deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster te werk stellen, krijgen nog tijd tot eind maart 2018 om het arbeidsreglement aan te passen. In het arbeidsreglement moet het kader opgenomen worden waarbinnen de variabele roosters opgesteld kunnen worden:

    • het dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld (uur waarop de werkdag ten vroegste begint en ten laatste eindigt);
    • de dagen van de week waarop arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld;
    • de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur;
    • de minimale en maximale wekelijkse arbeidsduur indien de deeltijdse arbeidsregeling o variabel is;
    • de wijze waarop en de termijn waarbinnen deeltijdse werknemers door middel van een bericht in kennis worden gesteld van hun werkroosters.

Denk bij de aanpassing van uw arbeidsreglement zeker ook aan de andere mogelijkheden die er zijn om de arbeidsregelingen in onderneming aan te passen (glijdende uren, flexibele uren, vrijwillige overuren…).

 

Bron: Wet van 5 maart 2017 betreffende het werkbaar en wendbaar werk, BS 15 maart 2017, Koninklijk Besluit van 23 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werknemers met overwerk.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.