Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Dimona: mandaatcontrole op verzendingen via batchkanaal – update

By 30 november 2020No Comments

De RSZ heeft aangekondigd dat er vanaf half januari 2021 een strengere mandaatcontrole geïmplementeerd wordt op dimona-aangiften via het batchkanaal en dit i.h.k.v. de GDPR wetgeving.

Controle dimona-mandaat 

Een sociale dienstverrichter zonder Dimona-mandaat zal voor de betrokken werkgever geen dimona-aangiften meer kunnen versturen via batch.

Aangezien deze strengere controle impact kan hebben op bestaande werkmethodes wordt er voorzien in begeleidende maatregelen. 

Secundaire dimonamandataris 

Indien de dimona-aangiften nog verstuurd worden via een niet-gemandateerde dienstverrichter dan kan u deze dienstverrichter in Mahis aanduiden als tweede mandataris voor het beheer van Dimona. 

Eind 2019 werd de groep van toepassingen ‘Dmfa – Dimona’ opgesplitst in Mahis. Voor de toepassing ‘Dimona’ werd bovendien voorzien in de mogelijkheid om twee mandatarissen aan te duiden:

  • primaire dimonamandataris (dit is de houder van het DmfA-mandaat): de dienstverrichter die het mandaat had voor ‘DmfA – Dimona’ werd automatisch als primaire dimonamandataris aangeduid.  Deze dienstverrichter zal alle notificaties voor de onderneming ontvangen ook die voor acties van de secundaire mandataris.
  • secundaire dimonamandataris: kan bijkomend aangeduid worden en krijft dan dezelfde toegangen en mogelijkheden voor dimona, maar deze dienstverrichter zal enkel notificaties ontvangen voor zijn eigen acties.

Overgangsperiode

Er wordt door de RSZ voorzien in een overgangsperiode tot 28/02/2021 (datum onder voorbehoud) waarin de dimona-aangiften toch nog aanvaard zullen worden ook al zou deze normaal gezien op basis van de strengere mandaatcontrole geweigerd zouden worden.  Via notificaties zal meegedeemd worden welke aangiften als ‘problematische’ aangiften beschouwd worden.

Technische verlenging Dimona-mandaat

Daarnaast voorziet de RSZ ook in een systeem van technische verlengingen van het mandaat aangezien dienstverrichters voor werkgevers zowel vóór als na afloop van hun mandaatperiode bepaalde acties in Dimona moeten kunnen uitvoeren.

  • Er wordt voorzien in een verlenging van 1 maand voorafgaand aan de ingangsdatum van een mandaat. Deze optie zal enkel mogelijk zijn indien het mandaat gevalideerd werd.
  • Er wordt voorzien in een verlenging van 6 maanden na afloop van het mandaat.

Opgelet: In het kader van het verlengde mandaat kan men enkel acties uitvoeren die betrekking hebben op zijn mandaatperiode. De RSZ zal dit controleren op basis van de datums van de Dimona-periodes. De logica varieert daarbij afhankelijk van de verschillende types Dimona-acties.

 

Bron: Nieuws RSZ van 28/09/2020 ‘Dimona: mandaatcontrole op verzendingen via het batchkanaal’; RSZ – Kwartaalaanpassingen 2020/4. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.